avsnitt bryter mitt utvalg i en ny matrise

stemmer
0

Jeg har en php-fil, den leser en csv fil og sender den til en matrise. Det er <p> </ p> koder i csv-fil som jeg ikke kan slette. Utgangen avbryter alltid mitt utvalg på tag.

Hvordan kan jeg vise <p> </ p> koder?

min php-kode:

$csv = array();
$lines = file('mycsv.csv', FILE_IGNORE_NEW_LINES);

foreach ($lines as $key => $value) {
  $csv[$key] = str_getcsv($value);
}

echo '<pre>';
print_r($csv);
echo '</pre>';

min utgang er som:

> 
>   [1] => Array
>       (
>         [0] => 123
>         [1] => my_friend
>         [2] => 
>         [3] => 
>         [4] => 100
>         [5] => testtesttest
>         [6] => 
>         [7] => 
>   
>   here my array breaks
>   
>       )
>   
>     [2] => Array
>       (
>         [0] => 
>   
>   and continue here
>         [1] => this is really bad

Jeg vil ha det sånn:

> 
>   [1] => Array
>       (
>         [0] => 123
>         [1] => my_friend
>         [2] => 
>         [3] => 
>         [4] => 100
>         [5] => testtesttest
>         [6] => 
>         [7] => here my array breaks and continue here this is really bad
Publisert på 09/10/2019 klokken 11:59
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
0

Prøv å bruke htmlspecialchars () for å unnslippe html koder.

foreach ($array as &$content) {
  $content = htmlspecialchars($content);
}
unset($content);

Du bør også frakoble den refererte variabel for å unngå problemer senere.

Svarte 09/10/2019 kl. 12:06
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more