App.run_server () viser ikke min dash bord og produserer feil

stemmer
0

Når jeg kjører under: (der data er bare en pandaer dataframe)

app = dash.Dash(__name__)

app.layout = dash_table.DataTable(
    id='table',
    columns=[{name: i, id: i} for i in data.columns],
    data=data.to_dict('records'),

)

if __name__ == '__main__':
    app.run_server(debug=True,ssl_context='adhoc')

jeg da få en: 'kjører på https://127.0.0.1:8050/ og når jeg klikker på det jeg får en ‘hmm ... kan ikke nå denne side’ og en feilkode: INET_E_RESOURCE_NOT_FOUND

Hvordan kan jeg løse dette? 127.0.0.1 er allerede lagt til min klarert område. Jeg har også prøvd å spesifisere en tilfeldig port nummer, men ingenting.

Publisert på 09/10/2019 klokken 12:01
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more