Vise data fra Fire inn bootstrap HTML-tabell

stemmer
1

Jeg ønsker å vise data fra min CoverTransaction samling i en bootstrap bord. Selv om dataene er hentet riktig (vises i konsoll), men de bootstrap funksjoner som viser oppføringer, paginering synes å ikke fungere når jeg laster data fra Fire. Er bruke Bootstrap tabeller årsaken til dette?

const coverTransTableBody = document.getElementById('coverTrans_fields');

CoverTransactionRef.get().then(snapshot => {
 var content = '';

 snapshot.docs.forEach(doc => {

  var coverSummary = doc.data();
  console.log(coverSummary);
  let html = `<tr>
      <td>${doc.id}</td>
      <td>${coverSummary.ReceiptNo}</td>
      <td>${coverSummary.TransType}</td>
      <td>${coverSummary.OpenStock}</td>
      <td>${coverSummary.TotalQty}</td>
      <td>${coverSummary.ClosingStock}</td>
      </tr>`;
  content += html;
  coverTransTableBody.innerHTML = content;

 }, error => {
  console.log(error.message);
 });
});
<!-- Jquery DataTable Plugin Js -->
<script src=plugins/jquery-datatable/jquery.dataTables.js></script>
<script src=plugins/jquery-datatable/skin/bootstrap/js/dataTables.bootstrap.js></script>
<script src=js/pages/tables/jquery-datatable.js></script>

<div class=table-responsive>
 <table id=tabel_CoverTrans_details class=table table-bordered table-striped table-hover js-basic-example dataTable>
  <thead>
   <tr>
    <th>Date & Time</th>
    <th>Receipt No</th>
    <th>Rec/Iss</th>
    <th>Open Stock</th>
    <th>Total Qty</th>
    <th>Closing Stock</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody id=coverTrans_fields>
  </tbody>
 </table>
</div>

Publisert på 09/10/2019 klokken 12:01
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
-1

Du må kanskje legge til bootstrap avhengigheter i HTML-filen.

<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.0/css/bootstrap.min.css">

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"> </script>

<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.0/js/bootstrap.min.js"> </script>

La meg vite om det fungerer.

Svarte 09/10/2019 kl. 12:30
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more