Hvordan kartlegge et objekt?

stemmer
0

Jeg har et problem, jeg ønsker å kartlegge et objekt av respons på array, er utgangspunktet kartlegging bruke hvis svaret er matrisen for så i dette tilfellet mitt svar fra server er et objekt hwo å kartlegge det?

responsen fra server

{
  responseCode: 00,
  message: Process successful. ,
  localMessage: Proses Berhasil.,
  response: {
    username: admin,
    firstName: admin,
    middleName: is,
    lastName: admin,
    password: fZE+K9bKasdsaASDJbfFw==,
    effectiveDate: 25-01-2019 07:00:00,
    expiredDate: 25-01-2021 07:00:00,
    phone: 082233051157,
    email: asdasdasn@gmail.com
  }
}

stat

this.state = {
  post : []
}

Jeg forventer ikke kan post.map så jeg kan bruke den acction slette eller oppdatere takk

Publisert på 09/10/2019 klokken 12:02
kilden bruker
På andre språk...                            


3 svar

stemmer
0

Hvis du ønsker å konvertere objektet til en matrise, har du følgende alternativer:

1) Object.values(post.response)vil gi deg verdiene av objektet som en matrise.

2) Object.keys(post.response)vil gi deg nøklene til objektet som en matrise.

3) Object.entries(post.response)vil gi en matrise, hvor hvert element er en matrise som består av nøkkelen og verdi.

Så i stedet kan du gjøre dette:

Object.keys(response).map( heading =>
<tr>
 <th scope="row">
 <Media className="align-items-center">
  <Media>
  <span className="badge-dot mr-4">
   {heading}
  </span>
  </Media>
 </Media>
 </th>
<td scope="row">
 <Media className="align-items-center">
  <Media>
  <span className="badge-dot mr-4">
   {response[heading]}
  </span>
  </Media>
 </Media>
 </td>

På denne måten kan dynamisk angi kolonnene basert på objektegenskaper og utgangs de respektive verdier.

Svarte 09/10/2019 kl. 12:12
kilden bruker

stemmer
0

Etter å ha fått svar kan du lagre svar i innlegget array ved hjelp setstate.

this.setState({post2:response})
Svarte 09/10/2019 kl. 12:27
kilden bruker

stemmer
0

Oh, med din sak. Du bare gjør som dette (ES6):

const result = [ response.data.response ]
this.setState ({
  post : result
}) 

Nå vil this.state.post være:

[
  {
    "username": "admin",
    "firstName": "admin",
    "middleName": "is",
    "lastName": "admin",
    "password": "fZE+K9bKasdsaASDJbfFw==",
    "effectiveDate": "25-01-2019 07:00:00",
    "expiredDate": "25-01-2021 07:00:00",
    "phone": "082233051157",
    "email": "asdasdasn@gmail.com"
  }
]
Svarte 09/10/2019 kl. 12:58
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more