Hvordan får jeg laste ned og installere rgdal riktig for R inni en Apline Container Docker?

stemmer
0

Jeg prøver å bruke R Raster pakke inne i en Alpine Container Docker, men jeg kjører inn i problemer med å installere avhengigheten rgdal. Følgende er der det bryter

worldclim = stack(worldclim.tif)

Linken til filen jeg bruker er http://s000.tinyupload.com/index.php?file_id=11363577236697624122

Ved første gir det meg feilen

Error in .rasterObjectFromFile(x, objecttype = RasterBrick, ...) :
Cannot create RasterLayer object from this file; perhaps you need to install rgdal first
Calls: stack ... .quickStackOneFile -> brick -> brick -> .rasterObjectFromFile

Når jeg prøver å installere rgdalsom følgende i Docker fil

RUN apk add R R-dev alpine-sdk
RUN R -e install.packages('rgdal', dependencies=TRUE, repos='http://cran.rstudio.com/')

Jeg får følgende feilmelding

configure: error: gdal-config not found or not executable.
app_1  | ERROR: configuration failed for package ‘rgdal’

Jeg prøvde å installere gdalogså, men det ser ikke ut til å hjelpe

RUN apk add \
  --no-cache \
  --repository http://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/edge/testing \
  --repository http://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/edge/main \
  gdal

Hvordan kan jeg få det til å fungere, vil noen forslag bli verdsatt? Takk

Publisert på 09/10/2019 klokken 12:02
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more