Er det noen ideer for å fikse denne koden å få meg feil End of statement forventede

stemmer
0

Jeg ønsker å få en data fra Datagrid å vise i tekstboksen til slutt får en feilmelding

Kan noen hjelpe meg for syntax error cuz' i siste versjon av Visual Studio 2019. TIA

Private Sub DataGridView1_CellContentClick (sender As Object, e As DataGridViewCellEventArgs) Håndtak DataGridView1.CellContentClick Prøv Dim qry1 As String

(Denne linjen må ende på ERKLÆRING forventet) qry1 = SELECT * FROM tbl_usersder ID= ' & DataGridView1.SelectedCells (0) .Value '

    qry = New MySqlCommand(qry1, Con)
    read = qry.ExecuteReader

    While read.Read

      TextBox1.Text = read.GetInt32(ID)
      TextBox2.Text = read.GetString(UNAME)
      TextBox3.Text = read.GetString(PWORD)

    End While

  Catch ex As Exception

  End Try
End Sub
Publisert på 09/10/2019 klokken 12:03
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more