Hvordan lagre komplisert datastruktur i Redis?

stemmer
1

Jeg er ny på python. Jeg får feil når du kjører koden min:

import redis

def redisSave(case, key, ob):
  dataBase = None
  if case == 'Product':
    dataBase = redis.Redis(db=0)
    dataBase.set(key, ob)
    dataBase.expire(key, time=600)
  else:
    pass

dictOb = {
  'price': '2000 $',
  'weight': '50 lb'
}
redisSave('Product', 'first', dictOb)

Den sier at input type er ugyldig (redis.exceptions.DataError)

Publisert på 24/10/2019 klokken 12:02
kilden bruker
På andre språk...                            


2 svar

stemmer
1

Prøv denne:

def redis_save(case, key, obj):
  data_base = None

  if case == 'Product':
    data_base = redis.Redis(db=0)

    if isinstance(obj, dict):
      data_base.hmset(key, obj)
      data_base.expire(key, time=600)

Tilgang til data: data_base.hgetall('first')

Resultat:

{
  b'price': b'2000 $',
  b'weight': b'50 lb'
}
Svarte 24/10/2019 kl. 12:04
kilden bruker

stemmer
0

Du kan også lagre data som JSON-dump eller som syltet objekt . Se: hvordan du lagrer et komplekst objekt i Redis (ved hjelp Redis-py) .

Svarte 24/10/2019 kl. 12:08
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more