JavaFX MenuButton bare som en grafisk eller et ikon med funksjonaliteten til en MenuButton

stemmer
0

MenuButton

Jeg har lagt en MenuButtonog tildelt et ikon for sin grafikk. Når jeg sveve over grafikken, skifter fargen fra svart til blå. Problemet er at jeg ikke trenger å presist sveve over grafikken for å åpne menyen. Hvis jeg skulle klikke på noen av stedene som er merket med røde prikker alternativene vises nedenfor.

Jeg har sett rundt og klarte å fjerne så mange ting som jeg kunne finne ved hjelp av følgende CSS:

#menubutton {
  -fx-background-color: transparent;
  -fx-background-insets: 0 0 0 0;
  -fx-border-color: transparent;
  -fx-padding: 0;
}
#menubutton > .arrow-button {
  -fx-background-color: transparent;
  -fx-padding: 0;
}
#menubutton > .arrow-button > .arrow {
  -fx-background-color: transparent;
  -fx-padding: 0;
}

Men hvis klikke på de stedene still åpner menyvalgene, så det virker som det er fortsatt litt plass mellom ikonet og grensen på knappen. I dette eksemplet kan du se plassen mer tydelig.

Er det en måte å enten fjerne denne plassen eller gi et ikon funksjonaliteten til en MenuButtonuten selve knappen?

PS andre ikoner fungerer fint fordi de er for seg selv og ikke som et bilde i en knapp.

Publisert på 02/12/2019 klokken 21:51
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
2

Du må også slå av padding til etiketten inne menyknappen.

#menubutton > .arrow-button,
#menubutton > .label{
  -fx-background-color: transparent;
  -fx-padding: 0;
}
Svarte 03/12/2019 kl. 00:24
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more