Hvordan få høyest forventet verdi i multiclass klassifisering problem å bruke H2O AI?

stemmer
0

Når forutsi verdier i et multiclass klassifisering problem, vil jeg gjerne få sannsynligheten for den anslåtte verdi.

Jeg prøvde å løse dette ved å bruke H2O er gjelder funksjon:

predicted_df = modelo_assessor.predict(to_predict_h2o_frame)
predicted_df.apply((lambda x: x.max()), axis=1)

Men det virker ikke:

'ValueError: unimpl Bytecode instr: CALL_METHOD'

Kanskje det ikke fungerer fordi h2o.max har ikke aksen parameter som h2o.mean gjør ??? Jeg kunne ikke finne dokumentasjon på hvilke operasjoner støttes på søke funksjonen.

Jeg ønsker å løse problemet ved hjelp h2o datamanipulasjon på samme måte som denne pandaer kode:

  predicted_df = modelo_assessor.predict(to_predict_h2o_frame).as_data_frame()
  predicted_df['PROB_PREDICTED']=predicted_df.iloc[:,1:].max(axis=1)
Publisert på 02/12/2019 klokken 21:54
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
0

Dette skjer når du bruker gjelder. Bruke eksempelet fra H2O dokumentasjon:

http://docs.h2o.ai/h2o/latest-stable/h2o-py/docs/frame.html#h2oframe

python_lists = [[1,2,3,4], [1,2,3,4]]
h2oframe = h2o.H2OFrame(python_obj=python_lists,
            na_strings=['NA'])
colMean = h2oframe.apply(lambda x: x.mean(), axis=0)
---------------------------------------------------------------------------
ValueError                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-43-8da6b76c71bd> in <module>
   2 h2oframe = h2o.H2OFrame(python_obj=python_lists,
   3             na_strings=['NA'])
----> 4 colMean = h2oframe.apply(lambda x: x.mean(), axis=0)

~/anaconda3/envs/h2o1/lib/python3.7/site-packages/h2o/frame.py in apply(self, fun, axis)
  4910     assert_is_type(fun, FunctionType)
  4911     assert_satisfies(fun, fun.__name__ == "<lambda>")
-> 4912     res = lambda_to_expr(fun)
  4913     return H2OFrame._expr(expr=ExprNode("apply", self, 1 + (axis == 0), *res))
  4914 

~/anaconda3/envs/h2o1/lib/python3.7/site-packages/h2o/astfun.py in lambda_to_expr(fun)
  133   code = fun.__code__
  134   lambda_dis = _disassemble_lambda(code)
--> 135   return _lambda_bytecode_to_ast(code, lambda_dis)
  136 
  137 def _lambda_bytecode_to_ast(co, ops):

~/anaconda3/envs/h2o1/lib/python3.7/site-packages/h2o/astfun.py in _lambda_bytecode_to_ast(co, ops)
  147     body, s = _opcode_read_arg(s, ops, keys)
  148   else:
--> 149     raise ValueError("unimpl bytecode instr: " + instr)
  150   if s > 0:
  151     print("Dumping disassembled code: ")

ValueError: unimpl bytecode instr: CALL_METHOD
Svarte 23/01/2020 kl. 13:18
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more