Ordbok: Hvordan å ta med alle nøkkelbanen som inneholder en viss verdi?

stemmer
2

La oss si jeg har en ordbok på formen:

d={'geo': {'bgcolor': 'white','lakecolor': 'white','caxis': {'gridcolor': 'white', 'linecolor': 'white',}},
  'title': {'x': 0.05},
  'yaxis': {'automargin': True,'linecolor': 'white','ticks': '','zerolinecolor': 'white','zerolinewidth': 2}
 }

Hvordan kan du jobbe deg gjennom det dict og lage en liste over hver komplett nøkkelbanen som inneholder verdien 'white'? Ved hjelp av en funksjon definert av bruker JFS i posten Søk etter en verdi i en nestet ordbok python kan du sjekke om 'white'det oppstår minst én gang og returnerer også banen:

# in:
def getpath(nested_dict, value, prepath=()):
  for k, v in nested_dict.items():
    path = prepath + (k,)
    if v == value: # found value
      return path
    elif hasattr(v, 'items'): # v is a dict
      p = getpath(v, value, path) # recursive call
      if p is not None:
        return p
getpath(d,'white')

# out:
('geo', 'bgcolor')

Men 'hvite' skjer andre steder også, som i:

1. d['geo']['lakecolor']

2: d['geo']['caxis']['gridcolor']

3: d['yaxis']['linecolor']

Hvordan kan jeg være sikker på at den funksjonen finner alle banene?

Jeg har prøvd å bruke funksjonen ovenfor inntil den returnerer nonesamtidig eliminere funnet stier en etter en, men som raskt forvandlet til en stygg rotet.

Takk for alle forslag!

Publisert på 02/12/2019 klokken 21:54
kilden bruker
På andre språk...                            


3 svar

stemmer
1

Retur er det som gjør resultatet ufullstendig. I stedet for å returnere, kan du bruke en egen liste for å spore dine stier. Jeg bruker liste cur_listher, og returnere den helt på slutten av loopen:

d = {
 'geo': {'bgcolor': 'white',
     'caxis': {'gridcolor': 'white', 'linecolor': 'white'},
     'lakecolor': 'white'},
 'title': {'x': 0.05},
 'yaxis': {'automargin': True,
      'linecolor': 'white',
      'ticks': '',
      'zerolinecolor': 'white',
      'zerolinewidth': 2}
}

cur_list = []

def getpath(nested_dict, value, prepath=()):
  for k, v in nested_dict.items():
    path = prepath + (k,)
    if v == value: # found value
      cur_list.append(path)
    elif isinstance(v, dict): # v is a dict
      p = getpath(v, value, path, cur_list) # recursive call
      if p is not None:
        cur_list.append(p)

getpath(d,'white')
print(cur_list)


# RESULT:
# [('geo', 'bgcolor'), ('geo', 'caxis', 'gridcolor'), ('geo', 'caxis', 'linecolor'), ('geo', 'lakecolor'), ('yaxis', 'linecolor'), ('yaxis', 'zerolinecolor')]
Svarte 02/12/2019 kl. 22:00
kilden bruker

stemmer
1

bare forvandle din funksjon slik at den returnerer en listog ikke returnnår noe er funnet. Bare legg til / utvide listen

def getpath(nested_dict, value, prepath=()):
  p = []
  for k, v in nested_dict.items():
    path = prepath + (k,)
    if v == value: # found value
      p.append(path)
    elif hasattr(v, 'items'): # v is a dict
      p += getpath(v, value, path) # recursive call
  return p

med inngangsdata produserer denne (Rekkefølgen kan variere avhengig av python versjoner hvor ordbøker er uordnet):

[('yaxis', 'linecolor'), ('yaxis', 'zerolinecolor'), ('geo', 'lakecolor'), 
('geo', 'caxis', 'linecolor'), ('geo', 'caxis', 'gridcolor'), ('geo', 'bgcolor')]
Svarte 02/12/2019 kl. 22:00
kilden bruker

stemmer
5

Dette er en perfekt bruk sak å skrive en generator:

def find_paths(haystack, needle):
  if haystack == needle:
    yield ()
  if not isinstance(haystack, dict):
    return
  for key, val in haystack.items():
    for subpath in find_paths(val, needle):
      yield (key, *subpath)

Du kan bruke den som følger:

d = {
  'geo': {'bgcolor': 'white','lakecolor': 'white','caxis': {'gridcolor': 'white', 'linecolor': 'white',}},
  'title': {'x': 0.05},
  'yaxis': {'automargin': True,'linecolor': 'white','ticks': '','zerolinecolor': 'white','zerolinewidth': 2}
}

# you can iterate over the paths directly...
for path in find_paths(d, 'white'):
  print('found at path: ', path)

# ...or you can collect them into a list:
paths = list(find_paths(d, 'white'))
print('found at paths: ' + repr(paths))

Generatoren tilnærmingen har den fordelen at det ikke trenger for å opprette et objekt for å holde alle veier i minnet på en gang; de kan behandles etter tur, og straks kastes. I dette tilfellet ville minne besparelsene være ganske beskjeden, men i andre kan de være betydelig. Også hvis en sløyfe itera over en generator avsluttes tidlig, generatoren ikke kommer til å fortsette å søke etter flere stier som vil bli senere forkastet uansett.

Svarte 02/12/2019 kl. 22:18
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more