Im bruker alamofire å analysere JSON å registrere deg, im bruker mysql database

stemmer
0

det er min API-kode ved hjelp nodejs, jeg får på Xcode konsollen som brukeren er registrert med hell, men han har ikke lagt på database, er det problemet på min api eller i mitt swift kildekoden? hjelp please? Jeg DNT mener at problemet er i min api årsaken im teste den på postmannen og det fungerer bra

app.post('/register/',(req,res,next)=>{
  var post_data = req.body; //Get POST params
  var uid = uuid.v4();  //Get UUID V4
  var plaint_password = post_data.password ; //Get password from post params
  var hash_data = saltHashPassword(plaint_password);
  var password = hash_data.passwordHash; //Get Hash value
  var salt = hash_data.salt; //Get salt

  var name = post_data.name;
  var email = post_data.email;
  var prenom = post_data.prenom
  var tel_user = post_data.tel_user;

  con.query('SELECT * FROM user where email=?',[email],function (err,result,fields) {
    con.on('error',function (err) {
      console.log('[MYSQL ERROR]',err);

    });
    if (result && result.length)
      res.json('Cette adresse mail est déjà utilisé');
    else {
      con.query('INSERT INTO `user`(`unique_id`, `name`, `email`, `encrypted_password`, `salt`, `created_at`, `updated_at`, `prenom`, `tel_user`) ' +
        'VALUES (?,?,?,?,?,NOW(),NOW(),?,?)',[uid,name,email,password,salt,prenom,tel_user],function (err,result,fields) {
        if (err) throw err;

        res.json('Vous ètes inscrit avec succés');

      })
    }
  });

})```

and that's how im using alamofire to parse json data 
@IBAction funk btn_register (_ avsender: Enhver) {la ServerUrl = http: // localhost: 1337 / register

  guard let email = emailtf.text, !email.isEmpty else {return}
  guard let password = passwordtf.text, !password.isEmpty else {return}
  guard let name = nametf.text, !name.isEmpty else {return}
  guard let prenom = prenomtf.text, !prenom.isEmpty else {return}
  guard let telephone = telephonetf.text, !telephone.isEmpty else {return}

  let registerRequest = [
    name : name,
    email : email,
    password : password,
     prenom : prenom,
    telephone : telephone,
  ]

  print(registerRequest)
     Alamofire.request(serverUrl, method: .post, parameters: registerRequest, encoding: JSONEncoding.default, headers: nil).responseJSON { (responseObject) -> Void in
        if responseObject.result.isSuccess {
          let resJson = JSON(responseObject.result.value!)
          print(resJson)        }
        if responseObject.result.isFailure {
          let error : Error = responseObject.result.error!
          print(error)
        }


    }


}


i get on xcode console that the user is registered successfully but he's not added on the database, is it the problem on my api or in my swift source code? any help please? i dnt think that the problem is in my api cause im testing it on postman and it works good
Publisert på 02/12/2019 klokken 21:54
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more