Sviktende hente i en Promise.all ikke fanger feil

stemmer
1

Jeg har flere JSON til belastning og må sjekke om alle av dem er godt hentet. Så jeg bruker en Promise.all å vente for alle fetch.

Den første valid.jsoneksisterer, ikke den andre, så den andre fetchenden med en 404. Men til tross for det Promise.reject, Promise.allfortsatt logger Success!stedet for å kaste den siste feilen.

Er det noe jeg savnet om hvordan Promise.allfungerer?

const json_pathes = [
  'valid.json',
  'not_valid.json'
];

function check_errors(response) {
  if (!response.ok) {
    Promise.reject('Error while fetching data');
    throw Error(response.statusText + ' (' + response.url + ')');
  }
  return response;
}

Promise.all(json_pathes.map(url =>
  fetch(url)
    .then(check_errors)
    .then(response => response.json())
    .catch(error => console.log(error))
))
.then(data => {
  console.log('Success!', data);
})
.catch(reason => {
  throw Error(reason);
});

// Console:
// Error: Not Found (not_valid.json)
// uncaught exception: Error while fetching data
// Array [ […], undefined ]

(Sjekket alle lignende spørsmål selvfølgelig, men ingenting hjalp 😕)


Rediger - Fast kode etter nedenfor svar:

const json_pathes = […]
Promise.all(json_pathes.map(url =>
  fetch(url)
    .then(response => {
      if (!response.ok)
        throw Error(response.statusText + ' (' + response.url + ')');
      return response;
    })
    .then(response => response.json())
    .catch(error => {
      throw error;
    })
))
.then(data => {
  // Success
})
.catch(error => {
  throw error;
});
Publisert på 02/12/2019 klokken 21:57
kilden bruker
På andre språk...                            


2 svar

stemmer
2

Denne samtalen:

 .catch(error => console.log(error))

... vil returnere en oppfylt løftet, ikke en forkastet en. Når du behandler en avvisning, og du vil at den skal boble opp som en avvisning, bør du eksplisitt gjøre det:

 .catch(error => {
    console.log(error);
    throw error; // cascade...
 })

Forresten, har dette ingen effekt i det hele tatt

 Promise.reject('Error while fetching data');

... som du ikke gjør noe med dette nyopprettede, avvist løfte.

Svarte 02/12/2019 kl. 22:02
kilden bruker

stemmer
1

du må kaste feilen igjen når du bruker .catch () -metoden, eller feilen vil bli dempet

Promise.all(
 json_paths.map(url => 
  fetch(url)
   .then(response => response.json())
   .catch(err => {
    console.log(err);
    throw err
   })
 )
).then(data => {
 // all promise resolved
 console.log(data)
}).catch(err => {
 // some promise may not be resolved
 console.log(err)
})

Svarte 02/12/2019 kl. 22:05
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more