Hvordan kan jeg referere til Standard VPC i CloudFormation?

stemmer
0

Jeg har en stabel som trenger ressurser som trenger å bli utplassert i en viss VPC. Jeg ønsker å bruke standard VPC, men jeg ønsker ikke å parameter dette. Er det en måte å automatisk få thte standard VPC verdi? (Som for eksempel Fn::GetAZs: regionfor a-er i en region).

Publisert på 02/12/2019 klokken 23:58
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
0

Husk at VPC har et attributt som heter Standard VPC med verdi Ja eller Nei. Du kan bruke en makro for å få ID VPC med attributtet Standard VPC med Ja verdi og deretter passere ID til cloudformation malen. Lag en makro mal med logisk å få standard ID (ved hjelp av for eksempel boto3) og deretter skrive verdien i hovedmalen. I hovedmalen add i Resources dette å utføre makroen:

Resources:
  Fn::Transform:
    Name: GetDefaultVpcId
Svarte 03/12/2019 kl. 18:16
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more