Pandaer Dataframe flette resultater i nans

stemmer
-1

Jeg sammenslåing to dataframes på en kolonne som er float64 i både dataframes. Likevel den resulterende fusjonerte dataframe har nans for alle kolonnene som kommer fra en av de to dataframes.

Her er flettingen:

merged_df = pd.merge(tweets_df, news_merged_df, on='tweet_id')

Her er info om de to dataframes

news_merged_df.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Int64Index: 1777939 entries, 0 to 1777938
Data columns (total 6 columns):
tweet_id  float64
news_id   object
label    bool
title    object
source   object
text    object
dtypes: bool(1), float64(1), object(4)


tweets_df.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1844156 entries, 0 to 1844155
Data columns (total 13 columns):
level_0         int64
index          int64
tweet_id         float64
tweet          object
user_screen_name     object
user_id         object
user_location      object
user_verified      bool
user_friends_count    int64
user_followers_count   int64
user_listed_count    int64
user_statuses_count   int64
user_favourites_count  int64
dtypes: bool(1), float64(1), int64(7), object(4)

Hva er det jeg mangler?

Publisert på 02/12/2019 klokken 22:00
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more