Reagere Native Module, Cocoapod fil ikke funnet

stemmer
0

Jeg bygger en modul for React Native, som en del av dette, er det noen innfødte iOS kode som er pakket inn i en cocoapod. Jeg har denne fungerer fint, og jeg kan installere cocoapod og se de innfødte klasser fra RN side ikke noe problem. En av de innfødte klasser prøver å få banen til en lokal mp3-fil i en undermappe proj/Audio/file.mp3. Ved hjelp av følgende ObjC kode:NSString *path = [[NSBundle mainBundle] pathForResource:@file ofType:@mp3 inDirectory:@Audio];

Dette er på vei tilbake nil, og som sådan forårsaker en feil når du prøver å få NSURLtil filen. Jeg har den mp3 forlengelse tilsatt til podspec@ s.source_files = ios/**/*.{h,m,swift,mp3}slik at den beveger seg filen over. Men jeg antar jeg har til å mangle noe som det til slutt ikke kan finne filen.

Jeg har gått inn i kilde Xcode prosjekt og lagt til mp3filen til Copy filesfase i bygge faser. Jeg har også sørget for at filen var knyttet til målet. Jeg er ikke sikker på hva annet jeg kan være mangler på dette punktet for å ikke være i stand til å bli funnet.

Publisert på 03/12/2019 klokken 00:00
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
0

I stedet for å sette mp3-fil på source_filesdin podspec, prøv å bruke resource_bundles; se dokumentasjonen her . I utgangspunktet det kan du definere ressurspakke filer som CocoaPods skaper for deg med eiendeler som du angir, for eksempel:

s.resource_bundles = {
'Audio' => ['ios/**/*.mp3']
} 

Du kan laste bunten fil ressurs som CocoaPods opprettet (opprette et NSBundleobjekt fra nettadressen av navnet - Audioi eksempelet ovenfor, og utvidelse - bundle), og deretter få en bane fra ressurser i denne pakken (den samme metoden som du brukte på mainBundle) .

Svarte 04/12/2019 kl. 11:26
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more