Ikke se registeroppføringen etter installasjon av .NET Framework 4.8 på en Windows Server 2019

stemmer
-1

Etter å ha installert .NET rammeverket 4.8 på en Windows 2019 server jeg ikke ser registeroppføringen for .NET. Vår installatør er sviktende fordi den sjekker registeret, men det er ikke å finne dette - SOFTWARE \ Microsoft \ .NET Framework Setup \ NDP \ v4 \ Full Serveren har ikke noen .NET Framework installert før du installerer 4.8. Jeg er ganske sikker på .net er installert, hvis jeg prøver å kjøre den igjen det forteller meg .NET Framework 4.8 eller en senere oppdatering allerede er installert på denne datamaskinen. Mitt spørsmål er, hvis jeg installerer .NET 4.8 på en server som ikke allerede har en tidligere versjon installert, skal jeg likevel se '.NET Framework' registeroppføringen?

Publisert på 02/12/2019 klokken 22:01
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more