hvordan trekke jeg med vakre suppe en nestet span class verdi?

stemmer
-2

Jeg sliter med å prøve å finne ut hva som er elementet jeg trenger å fortelle Vakker Soup å skrap taggen 'mengde' verdi, som i dette kodeeksemplet er 1,56.

Jeg limer inn under en kode utdrag av websiden jeg ønsker å skrape:

<td class=line-content>
   <span class=html-tag>
    &lt;div
    <span class=html-attribute-name>
    class
    </span>
    ='
    <span class=html-attribute-value>
    the-price
    </span>
    '
    <span class=html-attribute-name>
    style
    </span>
    ='
    <span class=html-attribute-value>
    margin-top:20px;
    </span>
    '&gt;
   </span>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td class=line-number value=447>
   </td>
   <td class=line-content>
   <span class=html-tag>
    &lt;span
    <span class=html-attribute-name>
    class
    </span>
    ='
    <span class=html-attribute-value>
    currency
    </span>
    '&gt;
   </span>
   <span class=html-tag>
    &lt;/span&gt;
   </span>
   <span class=html-tag>
    &lt;span
    <span class=html-attribute-name>
    class
    </span>
    ='
    <span class=html-attribute-value>
    amount
    </span>
    '&gt;
   </span>
   1,56
   <span class=html-tag>
    &lt;/span&gt;
   </span>
   </td>
  </tr>

ville du vennligst opplyse meg? Jeg er virkelig takknemlig for hjelp.

Publisert på 02/12/2019 klokken 22:01
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
1

Du kan målrette beløpet for eksempel som dette ( dataer HTML-streng):

from bs4 import BeautifulSoup
soup = BeautifulSoup(data, 'html.parser')

span_with_amount = soup.find(lambda tag: tag.name == 'span' and tag.get_text(strip=True) == 'amount')
value = span_with_amount.parent.find_next_sibling(text=True)
print(value.strip())

trykk:

1,56

Først finner vi <span>med teksten "mengde", og da vil vi finne den teksten som ligger ved siden av den overordnede av dette <span>.

Svarte 02/12/2019 kl. 22:53
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more