Jeg prøver å skrive en kode slik at hver celle vil åpne et innebygd PDF

stemmer
0

Jeg jobber med et regneark som vi kan sende ut til våre kunder. Jeg har skrevet under koden slik at når du dobbeltklikker du på cellen PDF for at cellen åpnes. Jeg er fast på å skrive neste koden slik at den neste cellen ville åpne en annen PDF. Alle hjelpe er verdsatt

Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)

If Target.Address = $B$2 Then

Application.ScreenUpdating = False

Sheets(Attachments).OLEObjects(Object 1).Verb

Me.Activate

Application.ScreenUpdating = True

Cancel = True

End If

End Sub
Publisert på 13/01/2020 klokken 23:49
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more