Hvordan får jeg prøven gjennomsnitt og standardavvik?

stemmer
-1

Jeg prøver å få gjennomsnitt og standardavvik for følgende utvalgsgjennomsnitt med de gitte eksempel frekvenser for hver gjennomsnittet. Så i et histogram, vil x-aksen viser gjennomsnittlig rekkevidde og sample frekvens på y-aksen. Prøvestørrelsen for alle prøvene er n = 5. Jeg ser svaret er utvalgsgjennomsnitt = 49,831 og sd = 11,43. Men jeg er ikke sikker på hva som bør formelen være å regne det som jeg ikke har informasjon om standardavviket i populasjonen.

Range for mean Sample frequencies
0-10       0
10-20      5
20-30      315
30-40      1606
40-50      3105
50-60      2935
60-70      1500
70-80      324
80-90      21
90-100      0
Publisert på 13/01/2020 klokken 23:49
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more