Hva er tilsvarende .degree_iter () attributt i networkx 2.3?

stemmer
0

Jeg prøver å finne noden med den høyeste i-grad. Koden min ser slik ut:

   #Find most replied tweet (most indegree)
    sorted_replied = sorted(graph.degree_iter(), key=itemgetter(1), reverse=True)

    most_replied_id, replies = sorted_replied[0]
    print(Most replied tweet ({} replies:.format(replies))
    print(graph.node[most_replied_id])

Men jeg får denne feilmeldingen: AttributeError: 'digraph' objekt har ingen attributt 'degree_iter' Kan noen foreslå en løsning?

Publisert på 13/01/2020 klokken 23:50
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more