Bitmovin spiller på Safari laster ikke inn bildetekster fra media

stemmer
0

Jeg bruker Bitmovin spilleren i en vinkel App. Jeg har konfigurert spilleren som følger og definert tilbakeringing

this._player = new Player(this.videoPlayer.nativeElement, {
 ...bitmovinConfig,
 events: {
  // other code removed

  [SubtitleAdded]: () => this.triggerCaptionChange(),

  // other code removed
 },
});

triggerCaptionChange() {
 const captions = this._player.subtitles.list() as MediaCaption[];
 console.log(captions);
 // other code removed
}

Når jeg teste dette i Chrome, konsollen loggen viser:

[
 {
  id: 1,
  url: https://mycdn.com/spmx/123456/1234567890/Subtitles_es_419.vtt,
  kind: caption,
  lang: es-419,
  subType: Subtitles,
  sideloaded: true,
  label: es-419,
  enabled: false
 },
 {
  id: 3,
  url: https://mycdn.com/spmx/123456/1234567890/Captions_en_US.vtt,
  kind: caption,
  lang: en-US,
  subType: Captions,
  sideloaded: true,
  label: en-US,
  enabled: false
 },
 {
  id: text/vtt-3,
  lang: es-419,
  adaptationSetId: {
   _periodId: 1233456-abcd-1234-1234-123456789012,
   _adaptationSetId: text/vtt-3
  },
  kind: subtitle,
  label: es-419,
  url: https://mycdn.com/spmx/123456/1234567890/Subtitles_es_419.vtt,
  role: [
   {
    schemeIdUri: urn:mpeg:dash:role:2011,
    value: alternate
   }
  ],
  enabled: false
 },
 {
  id: text/vtt-4,
  lang: en-US,
  adaptationSetId: {
   _periodId: 1233456-abcd-1234-1234-123456789012,
   _adaptationSetId: text/vtt-4
  },
  kind: subtitle,
  label: en-US,
  url: https://mycdn.com/spmx/123456/1234567890/Captions_en_US.vtt,
  role: [
   {
    schemeIdUri: urn:mpeg:dash:role:2011,
    value: alternate
   }
  ],
  enabled: false
 }
]

I Safari men jeg bare se en tom matrise []. Jeg er ikke sikker på hvorfor Safari ikke laster inn samme info. Hva annet kan jeg se på for å se hvordan Safari er forskjellig? Når gjør Bitmovin brann SubtitleAdded tilbakeringing?

Publisert på 13/01/2020 klokken 21:50
kilden bruker
På andre språk...                            


2 svar

stemmer
0

Det synes å være et par skrivefeil i subtitleTracksutvalg for HLS-versjonen, med skrivefeil fast, vil dette være den resulterende matrisen:

[
  {
   "enabled": false,
   "id": "1",
   "url": "https://...urlhidden.../spmx/.../.../Apple/Subtitles_es_419.m3u8",
   "kind": "caption",
   "lang": "es-419",
   "label": "es-419",
   "subType": "SUBTITLES",
   "sideloaded": true
  },
  {
   "enabled": false,
   "id": "2",
   "url": "https://...urlhidden.../spmx/.../.../Apple/Subtitles_es_419.vtt",
   "kind": "caption",
   "lang": "es-419",
   "label": "es-419",
   "subType": "Subtitles",
   "sideloaded": true
  },
  {
   "enabled": false,
   "id": "4",
   "url": "https://...urlhidden.../spmx/.../.../Apple/Captions_en_US.m3u8",
   "kind": "caption",
   "lang": "en-US",
   "label": "en-US",
   "subType": "SUBTITLES",
   "sideloaded": true
  },
  {
   "enabled": false,
   "id": "5",
   "url": "https://...urlhidden.../spmx/.../.../Apple/Captions_en_US.vtt",
   "kind": "caption",
   "lang": "en-US",
   "label": "en-US",
   "subType": "Captions",
   "sideloaded": true
  }
 ]

Jeg laget en prøve Hjørne app med både HLS og DASH og substitleTrackser link: https://stackblitz.com/edit/bitmovin-player-angular-app?file=src%2Fapp%2Fvideo-player%2Fvideo-player.component. TS du kan kontrollere at meldingen til konsollen er flere undertekster elementer i både Chrome (hvis du uncomment dash kilde) og Safari :)

Svarte 15/01/2020 kl. 20:13
kilden bruker

stemmer
0

Jeg var i stand til å kontakt Bitmovin og etter noen diskusjoner med dem måtte jeg laste SubtitleNative modulen (bitmovinplayer-teksting-native). Pass på at du legger det etter undertekster modul (bitmovinplayer-undertekster)

import BitmovinSubtitlesNativeModule from 'bitmovin-player/modules/bitmovinplayer-subtitles-native';
Player.addModule(BitmovinSubtitlesNativeModule);

Når jeg gjorde dette, ble mine blitt lastet oppføringer lastet av bitmovin'. Men det gjorde ikke anerkjenner ikke 'undertype' og 'sidedloaded' felt som jeg har lagt til subtitleTracks []. Det er en start.

Svarte 18/01/2020 kl. 00:30
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more