når du blir spurt om personen ønsker å angi et annet poeng selv om du skriver "Y" eller "y" eller "n" eller "N" står det ugyldig, og for å angi en annen student

stemmer
-1

her er koden

<script>
function studentName(x)
{
  while(x == '' || x >= 0 || x < 0)
  {
    if(x == '')
    {
      x = prompt('Cannot leave field blank. Enter again');
    }

    else if (x >= 0)
    {
      x = prompt('Cannot Enter a number. Enter again')
    }

    else
    {
      x = prompt('Cannot Enter a number. Enter again')
    }

  }
  return(x)
} 


function studentScore(y)
{
  while(y == '' || y > 100 || y < 0 || isNaN(y))
  {

    if (y == '')
    {
      y = parseFloat(prompt(Cannot leave field, blank please enter students score));
    }

    else if (y > 100 || y < 0)
    {
      y = parseFloat(prompt(Invalid score, please enter a score 0-100));
    }

    else
    {
      y = parseFloat(prompt(Invalid score, please enter a score 0-100));
    }

  }
  return(y)
}


function another(z)
{
  while(z == '' && z != 'n' || z != 'N' || z != 'y' || z != 'Y')
  {

    if(z != 'n' || z != 'N' || z != 'y' || z != 'Y')
    {
      z = prompt('Invalid Option. Enter another student? Y or N')
    }
    else
    {
      z = prompt('Invalid Option. Enter another student? Y or N')
    }
  }
  return(z)
}

var names = [] 
var scores = []
var redo = true
var anotherName
var redo2
var retry = true
var anotherScore
var retry2
var i = 0
var a = 1
var score = 0
  while(redo == true)
  {
    var studentNames = prompt('Enter student name');
        var name = studentName(studentNames);
        names.push(name)
    while(retry == true)
    {
      var studentScores = parseFloat(prompt('Enter student score'));
      score = score + studentScore(studentScores);

      retry = prompt('Enter another score? Y/N');
      retry2 = another(retry);
      if(retry == 'y' || retry == 'Y')
      {
        retry = true
        a++
      }
      else if(retry == 'n' || retry == 'N')
      {
        retry = false
      }
    }
    score = score / a
    scores[i] = score
    redo = prompt('Enter another student? Y/N');
    redo2 = another(redo);

    if(redo == 'y' || redo == 'Y')
    {
      redo = true
      retry = true
      i++;
      a = 1
      score = 0
    }
    else if(redo == 'n' || redo == 'N')
    {
      redo = false
    } 
  }
  var message = 
  for(y=0; y < names.length; y++)
  {
    alert(names[y] + - + scores[y]);
  }


når du blir spurt om personen ønsker å angi et annet poeng selv om du skriver Y eller y eller n eller N står det ugyldig, og for å angi en annen student når det skal si inn en annen score og legge den til i rekke og selv om jeg skriver inn en ugyldig svar det skal si ugyldig inn en annen poengsum ikke en annen elev hva som er galt her?

Publisert på 13/01/2020 klokken 23:51
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more