nextProps.history.push ikke re gjengi komponenten ved pålogging

stemmer
0

Jeg har en høy orden komponent som viderekobling til brukeren dashbordet ved signering i. Problemet er oversikten ikke blir gjengjengitt på viderekobling.

  static getDerivedStateFromProps(nextProps) {
   if (nextProps.user.isAuthenticated) {
    nextProps.history.push(/dashboard);

   }
   if (nextProps.errors) {
    return { errors: nextProps.errors };
   }
   return null;
  }

Ville noen vet hva problemet kan være? Jeg bruker hasj router forresten

isAuthenticated (FullCode)

import React, { Component } from react;
import { connect } from react-redux;
import { initLogin } from ../../actions/userActions;

export interface authHocProps {
 user?: any;
 history?: any;
 initLogin: () => void;
}
export interface authState {
 errors: object;
}
export default function(WrappedComponent) {
 class IsAuth extends Component<authHocProps, authState> {
  //  this line is magic, redirects to the dashboard after user signs up
  // this replace getDerivedStateFromPropss
  static getDerivedStateFromProps(nextProps) {
   if (nextProps.user.isAuthenticated) {
    nextProps.history.push(/dashboard);

   }
   if (nextProps.errors) {
    return { errors: nextProps.errors };
   }
   return null;
  }
  ourState: authState = {
   errors: {},
  };
  componentDidMount() {
   this.props.initLogin();
   if (this.props.user.isAuthenticated) {
    this.props.history.push(/dashboard);
   }

  }
  render() {
   return <WrappedComponent {...this.props} />;
  }
 }
 const mapStateToProps = (state: any) => ({
  user: state.user,
 });
 const mapDispatchToProps = (dispatch: any) => ({
  initLogin: () => dispatch(initLogin()),
 });
 return connect(mapStateToProps, mapDispatchToProps)(IsAuth);
}
Publisert på 13/01/2020 klokken 21:51
kilden bruker
På andre språk...                            


2 svar

stemmer
2

Virker som problemet kan skyldes det faktum at du prøver å bruke getDerivedStateFromPropstil noe annet enn det er tiltenkt. Basert på docs , virker det som dette er ikke stedet for bivirkninger, men målet er å returnere et objekt for å oppdatere tilstand. Selv tho å se på koden din Jeg kan ikke si sikkert at jeg vet hvorfor det ikke fungerer, jeg tror at ved å bruke riktig livssyklus metode du kan godt løse problemet.

Jeg tror componentDidUpdateville være riktig livssyklus metode å bruke her, og det ville se litt noe sånt som dette.


componentDidUpdate(prevProps) {
  if (prevProps.user.isAuthenticated) {
    prevProps.history.push("/dashboard");
  }
}
Svarte 13/01/2020 kl. 22:15
kilden bruker

stemmer
0

Ble i stand til å fikse det ved å gjøre dette, takket @Chaim for meg i riktig retning

componentDidUpdate(prevProps){
 if(prevProps.user.isAuthenticated !== this.props.user.isAuthenticated){
  this.props.history.push("/dashboard");
 }
 if (prevProps.errors) {
  this.setState({
   errors: prevProps.errors
  })
 }

}

Også ved hjelp <Router>Istedenfor<HashRouter>

Svarte 14/01/2020 kl. 01:49
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more