Er det en måte å angi en nyere versjon av boto3 for pyspark lim jobber?

stemmer
0

Problemet Jeg er for tiden prøver å kjøre noen boto3 kommandoer for quicksight på lim pyspark Når jeg prøver å lage boto3 klient, får jeg feil nedenfor jeg har funnet verision som blir brukt i lim (boto3 versjon.. 1.8.9 ) ved å bruke koden under. Er det en måte å oppdatere limet versjon for lim Pyspark Jobs?

Jeg har prøvd å oppdatere egg filen som brukes i jobb og som ikke fungerte.

Python-kode for å finne versjon

 print(fboto3 version: {boto3.__version__})

Feilmelding:

{ 'Unntak': Kunne ikke få quicksight oversikter for kontoen {konto # fjernet} med feil: Ukjent tjeneste: 'quicksight' Gyldige tjenestenavn. ACM, ACM-PCA, alexaforbusiness, apigateway, programautoskalering, appstream, AppSync , athena, AutoScaling, AutoScaling-planer, batch, budsjetter, CE, Cloud9, clouddirectory, cloudformation, cloudfront, cloudhsm, cloudhsmv2, cloudsearch, cloudsearchdomain, cloudtrail, cloudwatch, codebuild, codecommit, codedeploy, codepipeline, codestar, Cognito-identitet, Cognito -idp, Cognito-sync, forstå, config, connect, kjøter, datapipeline, dax, devicefarm, Directconnect, oppdagelse, DLM, dms, ds, dynamodb, dynamodbstreams, EC2, ecr, ECS, EFS, EKS, elasticache, elasticbeanstalk, elastictranscoder , Elb, elbv2, EMR, es, arrangementer, firehose, fms, gamelift, bre, lim, Greengrass, guardduty, helse, iam, Import, inspektør, iot, IOT-data, IOT-jobber-data, iot1click-enheter, iot1click -prosjekter, iotanalytics, kinesis, kinesis-video-arkivert-media, kinesi S-Video-media, kinesisanalytics, kinesisvideo, KMS, Lambda, lex-modeller, lex-runtime, lightsail, logger, maskinlæring, macie, markedsplass-rett, marketplacecommerceanalytics, MediaConvert, Media, mediapackage, Media, Media-data, mediatailor, meteringmarketplace, MGH, mobil, mQ, mturk, neptune, opsworks, opsworkscm, organisasjoner, pi, presisere, polly, priser, rds, rødforskyvning, rekognition, ressursgrupper, resourcegroupstaggingapi, route53, route53domains, s3, sagemaker, sagemaker-runtime, sdb, secretsmanager, serverlessrepo, servicecatalog, servicediscovery, ses, skjold, signer, sms, snøball, SNS, SQS, SSM, stepfunctions, storagegateway, m, support, swf, transkriberer, oversette, WAF, WAF-regional, workdocs, workmail, arbeidsområder, røntgen, 'table_name': 'data_sets', 'utførelse': 'gjenoppbygge'}

Publisert på 13/01/2020 klokken 21:52
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more