endring sns.kdeplot Cbar skala

stemmer
0

Jeg ønsker å endre størrelsen på sns.kdeplot Cbar, så jeg kan se hvor mange poeng i stedet for et desimaltall (ærlig jeg ikke fullt ut forstår det).

Koden:

import numpy as np
import pandas as pd
df = pd.DataFrame(np.random.randint(0,50,size=(50,2 )), columns=list('AB'))
sns.kdeplot(df['A'], df['B'],cmap='Reds',shade=True,shade_lowest=False,cbar=True)

Resultatet:

skriv Hjelp vil bli sette pris

Publisert på 13/01/2020 klokken 23:53
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more