Skriv en automatisert test for en REST API tjeneste: Mer beskrivelsen i Body

stemmer
-5

Vi ønsker å teste fotball REST API service http://api.football-data.org/index * Du bør ha minst 3 testtilfeller. * Test for minst 3 ulike HTTP respons koder i testene. For eksempel 200 OK, 401 Uautorisert eller 304 Ikke endret. * Legg til en HTML rapport av testresultater

Publisert på 13/01/2020 klokken 23:53
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more