Hvordan stopper jeg 404,19 feil når en spørrestrengen er gått som inneholder 0x

stemmer
0

Jeg har problemer med 404.19 feil for en aspx side når en søkestreng er gått til det som inneholder 0x hvor som helst i den.

Jeg har ikke tilgang til IIS og så jeg prøver å ta opp FilteringRules via web.config.

Bare for å få det hele i bevegelse Jeg er for tiden prøver å fjerne all filtrering ved hjelp av følgende i web.config ...

 <security>
 <requestFiltering>
  <filteringRules>
   <filteringRule name=SQLInjection scanUrl=false scanQueryString=true>
     <denyStrings>
      <clear />   
     </denyStrings>
     <scanHeaders>
      <clear />
     </scanHeaders>
   </filteringRule>
  </filteringRules>
</requestFiltering>
</security>

Enhver søkestreng med 0x i det fortsatt forårsaker 404,19 feilen selv.

Jeg vet at det jeg har satt i config er liksom jobbe fordi hvis jeg legger noe sånt <add string=cast />i <denyStrings>seksjonen så er jeg i stand til å få andre, direkte angitte strengene for å forårsake feilen.

Hva er det jeg mangler please?

Publisert på 13/01/2020 klokken 23:54
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more