Få alle subpaths i en hierarkisk spørring i Oracle

stemmer
0

Jeg har en tabell som inneholder en liste over salgsavdelinger som følger:

+-------+---------------+-----------+
|DEPT_ID|DEPT_NAME   |DEPT_PARENT|
+-------+---------------+-----------+
|5500  |World     |      |
|5510  |Region 1    |5500    |
|5511  |Cell 1 Region 1|5510    |
|5512  |Cell 2 Region 1|5510    |
|5513  |Cell 3 Region 1|5510    |
|5514  |Cell 4 Region 1|5510    |
|5515  |Cell 5 Region 1|5510    |
|5520  |Region 2    |5500    |
|5521  |Cell 1 Region 2|5520    |
|5522  |Cell 2 Region 2|5520    |
|5530  |Region 3    |5500    |
|5531  |Cell 1 Region 3|5530    |
|5532  |Cell 2 Region 3|5530    |
|5540  |Region 4    |5500    |
|5533  |Cell 1 Region 4|5540    |
|5534  |Cell 2 Region 4|5533    |
|5590  |Region 5    |5500    |
|5591  |Cell 1 Region 5|5590    |
+-------+---------------+-----------+

Jeg trenger en spørring som returnerer alle mulige subpaths. Så for de tre første radene bør det være som følger:

5500 5510
5500 5511
5510 5511

så for hvert mulig subpath ville returnere den første og siste avdeling av banen. Det er ganske lett å få banen ved å gjøre dette:

  SELECT d.*, LTRIM (SYS_CONNECT_BY_PATH (dept_id, '-'), '-') AS PATH
   FROM depts d
START WITH dept_parent IS NULL
CONNECT BY PRIOR dept_id = dept_parent

men hvordan jeg kan få alle mulige subpaths?

Publisert på 13/01/2020 klokken 23:56
kilden bruker
På andre språk...                            


2 svar

stemmer
0

Jeg forstår at du ønsker å generere en nedleggelse tabell, som inneholder alle mulige veier i hierarkiet.

Her er en løsning som bruker standard rekursiv spørring for å oppnå det. Jeg har også lagt en kolonne som lagrer den dybden av forholdet, siden denne informasjon er ofte nyttig i lukke tabeller.

with cte(node_id, dept_id, dept_parent, lvl) as (
  select dept_id node_id, dept_id, dept_parent, 0 lvl from dept
  union all 
  select c.node_id, d.dept_id, d.dept_parent, c.lvl + 1
  from cte c
  inner join dept d on d.dept_id = c.dept_parent
)
select dept_id ancestor, node_id node, lvl 
from cte 
where lvl > 0
order by node, ancestor

Denne demoen på DB Fiddle med eksempeldata produserer 30 p, hvis første 10 er:

ANCESTOR | NODE | LVL
-------: | ---: | -:
  5500 | 5510 | 1
  5500 | 5511 | 2
  5510 | 5511 | 1
  5500 | 5512 | 2
  5510 | 5512 | 1
  5500 | 5513 | 2
  5510 | 5513 | 1
  5500 | 5514 | 2
  5510 | 5514 | 1
  5500 | 5515 | 2
Svarte 14/01/2020 kl. 00:39
kilden bruker

stemmer
1

Bruk CONNECT_BY_ROOTfor å finne starten av stien.

Oracle oppsett :

CREATE TABLE depts ( DEPT_ID, DEPT_NAME, DEPT_PARENT ) AS
SELECT 5500, 'World',      NULL FROM DUAL UNION ALL
SELECT 5510, 'Region 1',    5500 FROM DUAL UNION ALL
SELECT 5511, 'Cell 1 Region 1', 5510 FROM DUAL UNION ALL
SELECT 5512, 'Cell 2 Region 1', 5510 FROM DUAL UNION ALL
SELECT 5513, 'Cell 3 Region 1', 5510 FROM DUAL UNION ALL
SELECT 5514, 'Cell 4 Region 1', 5510 FROM DUAL UNION ALL
SELECT 5515, 'Cell 5 Region 1', 5510 FROM DUAL UNION ALL
SELECT 5520, 'Region 2',    5500 FROM DUAL UNION ALL
SELECT 5521, 'Cell 1 Region 2', 5520 FROM DUAL UNION ALL
SELECT 5522, 'Cell 2 Region 2', 5520 FROM DUAL UNION ALL
SELECT 5530, 'Region 3',    5500 FROM DUAL UNION ALL
SELECT 5531, 'Cell 1 Region 3', 5530 FROM DUAL UNION ALL
SELECT 5532, 'Cell 2 Region 3', 5530 FROM DUAL UNION ALL
SELECT 5540, 'Region 4',    5500 FROM DUAL UNION ALL
SELECT 5533, 'Cell 1 Region 4', 5540 FROM DUAL UNION ALL
SELECT 5534, 'Cell 2 Region 4', 5533 FROM DUAL UNION ALL
SELECT 5590, 'Region 5',    5500 FROM DUAL UNION ALL
SELECT 5591, 'Cell 1 Region 5', 5590 FROM DUAL;

spørring :

SELECT CONNECT_BY_ROOT( dept_parent ) AS ancestor,
    dept_id,
    SYS_CONNECT_BY_PATH( dept_parent, '>' ) || '>' || dept_id AS path
FROM  depts
START WITH dept_parent IS NOT NULL
CONNECT BY PRIOR dept_id = dept_parent;

utgang :

ANCESTOR | DEPT_ID | STI        
-------: | ------: | : -------------------
  5500 | 5510 | > 5500> 5510     
  5500 | 5511 | > 5500> 5510> 5511   
  5500 | 5512 | > 5500> 5510> 5512   
  5500 | 5513 | > 5500> 5510> 5513   
  5500 | 5514 | > 5500> 5510> 5514   
  5500 | 5515 | > 5500> 5510> 5515   
  5500 | 5520 | > 5500> 5520     
  5500 | 5521 | > 5500> 5520> 5521   
  5500 | 5522 | > 5500> 5520> 5522   
  5500 | 5530 | > 5500> 5530     
  5500 | 5531 | > 5500> 5530> 5531   
  5500 | 5532 | > 5500> 5530> 5532   
  5500 | 5540 | > 5500> 5540     
  5500 | 5533 | > 5500> 5540> 5533   
  5500 | 5534 | > 5500> 5540> 5533> 5534
  5500 | 5590 | > 5500> 5590     
  5500 | 5591 | > 5500> 5590> 5591   
  5510 | 5511 | > 5510> 5511     
  5510 | 5512 | > 5510> 5512     
  5510 | 5513 | > 5510> 5513     
  5510 | 5514 | > 5510> 5514     
  5510 | 5515 | > 5510> 5515     
  5520 | 5521 | > 5520> 5521     
  5520 | 5522 | > 5520> 5522     
  5530 | 5531 | > 5530> 5531     
  5530 | 5532 | > 5530> 5532     
  5533 | 5534 | > 5533> 5534     
  5540 | 5533 | > 5540> 5533     
  5540 | 5534 | > 5540> 5533> 5534   
  5590 | 5591 | > 5590> 5591     

db <> fele her

Svarte 14/01/2020 kl. 00:50
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more