Hvordan kan jeg løse problemet med å subtrahere strenger?

stemmer
-2

Jeg har et problem med lengden på strengen. Nedenfor har jeg limt inn noen kode. Det er en del av koden fra min JDBC program.

for (int j = 1; j <= numberOfColumns; j++) {
        System.out.print(rsMetaData.getColumnName(j) +  );
      }
      System.out.println();

      while (rs.next()) {
        for (int i = 1; i <= numberOfColumns; i++) {
         // int ile = 1;
          if (rsMetaData.getColumnTypeName(i) == NUMBER) {
            // System.out.print(rs.getInt(i) +  );
            html = html + rs.getInt(i);
          } else if (rsMetaData.getColumnTypeName(i) == VARCHAR2 || rsMetaData.getColumnTypeName(i) == CHAR) {
            //  System.out.print(rs.getString(i) +  );
            html = html + rs.getString(i);
          } else if (rsMetaData.getColumnTypeName(i) == DATE) {
            //  System.out.print(rs.getDate(i) +  );
            html = html + rs.getDate(i);
          }
          counter++;


          int number = counter * 15;
          int remaining = counter - html.length();
          System.out.println(length: + html.length() + counter: + counter + number  + number + remaining:  + remaining);

        }

Dette er hva jeg får. lengde: 3-telleren: 1 tall 15 som gjenstår: 4

Kan noen fortelle meg hvorfor denne linjen med kode jeg får feil resultat?

int remaining = counter - html.length();

Jeg får 2 i stedet for 13?

Publisert på 13/01/2020 klokken 21:58
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more