Hvordan tilpasse en ggnet2 legende i R?

stemmer
0

Jeg prøver å lage et plott med ggnet2pakken i R. Jeg har laget et nettverk (net.bg) og jeg bruker ggnet2å plotte det slik:

p  <- ggnet2(net.bg, 
       mode = circle, 
       size = RImp,
       color = RImp,
       node.color = pal,
       label = nam,
       edge.size = Rint, 
       edge.label = Rint,
       edge.color = grey) 
 p

Der, RImper det et sett av verdier som bestemmer node størrelse, Rintbestemmer kantstørrelse, og namer bare navnet av nodene. paler bare et kall til RColorBrewerpakken ved hjelp av følgende kode:

pal <- brewer.pal(length(nam),Paired)

Dette gir et plott som vist nedenfor:

Network

Men jeg prøver å farge legenden til tilsvarende node ... men jeg har problemer med å finne det ut. Jeg har prøvd å bruke den paletteog color.legendargumenter ggnet2, men jeg kan ikke synes å få det til å fungere?

Noen forslag til hvordan jeg ville fikse dette?

Publisert på 13/01/2020 klokken 21:59
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more