Wordpress stiler i editor fungerer bare med "watch"

stemmer
0

Jeg bruker Wordpress 5.4 med Gutenberg redaktør og Webpack 4,2 bygge eiendeler. Jeg vil at mine stiler ( app.css) som skal lastes inn når du redigerer en side eller post.

I functions.php , jeg la til:

function add_theme_style_to_editor(){
  add_theme_support( 'editor-styles' );
  add_editor_style( 'public/build/app.css' );
}
add_action( 'after_setup_theme', 'add_theme_style_to_editor' );

Når jeg kjører yarn watchalt fungerer som forventet, mine stiler lastet i editoren. Men hvis jeg kjører yarn buildfor å generere minified bygge filer, det fungerer ikke! Selv om minified filen er generert vellykket på samme sted med samme navn, spiller det ingen rolle. Hva kan gå galt?

I tilfelle det hjelper, her er package.json :

{
 name: app,
 version: 1.0.0,
 scripts: {
  start: webpack-dev-server --open --mode development,
  watch: webpack --watch,
  build: webpack -p
 },
 devDependencies: {
  babel-core: ^6.26.0,
  babel-loader: ^7.1.4,
  babel-preset-es2015: ^6.24.1,
  bootstrap: ^4.4.1,
  css-loader: ^0.28.11,
  extract-text-webpack-plugin: ^4.0.0-beta.0,
  jquery: ^3.4.1,
  mini-css-extract-plugin: ^0.9.0,
  node-sass: ^4.8.3,
  popper.js: ^1.16.0,
  postcss-loader: ^3.0.0,
  sass-loader: ^6.0.7,
  style-loader: ^0.20.3,
  webpack: ^4.20.2,
  webpack-cli: ^3.1.1,
  webpack-dev-server: ^3.1.1
 }
}

Og webpack.config.js :

const MiniCssExtractPlugin = require(mini-css-extract-plugin);
var path = require(path);

module.exports = {
  entry: {
    app: ./assets/app.js // this also contains an scss-import that will result in app.css, apart from app.js
  },
  output: {
    path: path.resolve(__dirname, public/build),
    filename: [name].js,
    publicPath: public/build
  },
  watch: true,
  module: {
    rules: [
      {
        test: /\.js$/,
        use: {
          loader: babel-loader,
          options: {presets: [es2015]}
        }
      },
      {
        test: /\.s?css$/,
        use: [
          MiniCssExtractPlugin.loader,
          css-loader,
          sass-loader
        ]
      }
    ]
  },
  plugins: [
    new MiniCssExtractPlugin({
      filename: [name].css,
      chunkFilename: [id].css
    })
  ]
}
Publisert på 14/01/2020 klokken 00:00
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
0

Jeg tror funksjonen skal se omtrent slik ut. Den dokumentasjonen sier at stilen er i roten malen mappen, så du bør brukeget_template_directory_uri

function add_theme_style_to_editor() {
 add_theme_support('editor-styles');
 add_editor_style(get_template_directory_uri() . 'public/build/app.css');
}
add_action('after_setup_theme', 'add_theme_style_to_editor');

Her er min Wordpress eksempel se devDependencies

Svarte 14/01/2020 kl. 05:48
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more