Hvordan oppdatere nestet element i GraphQL wp-graphql

stemmer
0

Jeg ønsker å oppdatere upvotesinne Ranking> ranking> rankingsPost>upvotes

mutation MyMutation {
 __typename
 updateRanking(input: {clientMutationId: UpdateRanking, id: cmFua2luZzo4NjI=, title: Jamie}) {
  ranking {
   rankingsPost {
    upvotes
   }
  }
 }
}

Men dette er ikke et alternativ med graphQL den vises.

skriv

Publisert på 14/01/2020 klokken 00:00
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more