KivyMD DatePicker ikke endre størrelsen med skjermstørrelse

stemmer
0

Jeg er ikke sikker på hvordan å dynamisk endre størrelsen på MDDatePicker med skjermstørrelsen, den justerer ikke riktig ut Labelsog Buttonsmen heller justerer uberegnelig.

Jeg kunne ikke finne mye på KivyMD dokumentasjon som det i på Kivy widgets.

Du må klikke på Velg dato for å åpne Date Picker

py-fil

import kivy
from kivy.app import App
from kivy.properties import ObjectProperty, StringProperty, NumericProperty, ListProperty
from kivy.uix.screenmanager import ScreenManager, Screen
from kivy.lang import Builder
from kivy.uix.popup import Popup
from kivy.uix.label import Label
from kivy.core.text import Label as CoreLabel
from kivy.uix.button import Button
from kivy.core.window import Window
from kivymd.theming import ThemeManager
import mysql.connector
from kivymd.uix.picker import MDDatePicker
from kivy.uix.scrollview import ScrollView


Window.clearcolor = (1,1,1,1)

class Information(Screen):

  def select_date(self):
    picker = MDDatePicker(callback=self.got_date)
    picker.open()

  def got_date(self, the_date):
    print(the_date)

class WindowManager(ScreenManager):
  pass


class MyApp(App):
  theme_cls = ThemeManager()

  def build(self):
    kv = Builder.load_file(kivy.kv)
    sm = WindowManager()

    screens = [Information(name=information)]
    for screen in screens:
      sm.add_widget(screen)

    sm.current = information
    return sm


if __name__ == '__main__':
  MyApp().run()

kv fil

<Information>:
  name: information

  NavigationLayout:
    id: nav_layout
    MDNavigationDrawer:
      NavigationDrawerIconButton:
        text: Test
        on_release: app.root.current = login

    FloatLayout:
      MDToolbar:
        pos_hint: {'top': 1}
        md_bg_color: 0.2, 0.6, 1, 1
        left_action_items: [['menu', lambda x: root.ids.nav_layout.toggle_nav_drawer()]]

      MDRaisedButton:
        text: Select date
        pos_hint: {x: 0.35, top: 0.6}
        on_release: root.select_date()

Takk på forhånd

Publisert på 14/01/2020 klokken 00:01
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more