Legge til andre sprite fungerer ikke med pygame tutorial

stemmer
0

Jeg har brukt denne koden fra denne opplæringen https://opensource.com/article/18/5/pygame-enemy men jeg kunne ikke legge til flere fiender bare ved hjelp

enemy  = Enemy(40,100,'spr.png')# spawn enemy
enemy_list = pygame.sprite.Group()  # create enemy group
enemy_list.add(enemy)        # add enemy to group

De opprinnelige bildene er herfra https://opengameart.org/sites/default/files/opp2_sprites.zip men jeg har skilt i imgur for enkel forklaring:

bilder innhold i mappe :

yeti.png: https://imgur.com/GNNcU6z

stage.png: https://imgur.com/YyiEJ0q

og bildet av den andre fienden (sprit) at jeg ønsket å sette

spr.png: https://imgur.com/1fYXa7Y

Jeg prøvde å bruke løsningen av denne lignende spørsmål Hvordan legger jeg til fiender i pygame? , Men bare fikk feil eller ingen resultater.

Min kode:

import pygame
import sys
import os
'''
Objects
'''

class Enemy(pygame.sprite.Sprite):
  '''
  Spawn an enemy
  '''

  def __init__(self, x, y, img):
    pygame.sprite.Sprite.__init__(self)
    self.image = pygame.image.load(os.path.join('images', img))
    #self.image.convert_alpha()
    #self.image.set_colorkey(ALPHA)
    self.rect = self.image.get_rect()
    self.rect.x = x
    self.rect.y = y
    self.counter = 0

  def move(self):
    '''
    enemy movement
    '''
    distance = 20
    speed = 8

    if self.counter >= 0 and self.counter <= distance:
      self.rect.x += speed
    elif self.counter >= distance and self.counter <= distance * 2:
      self.rect.x -= speed
    else:
      self.counter = 0

    self.counter += 1


class Level():
  def bad(lvl,eloc):
    if lvl == 1:
      enemy = Enemy(eloc[0],eloc[1],'yeti.png') # spawn enemy
      enemy_list = pygame.sprite.Group() # create enemy group
      enemy_list.add(enemy)       # add enemy to group
    if lvl == 2:
      print(Level + str(lvl) )

    return enemy_list

class Player(pygame.sprite.Sprite):
  '''
  Spawn a player
  '''

  def __init__(self):
    pygame.sprite.Sprite.__init__(self)
    self.movex = 0
    self.movey = 0
    self.frame = 0
    self.health = 10
    self.frame = 0
    self.images = []
    for i in range(1, 5):
      img = pygame.image.load(
        os.path.join('images', 'hero' + str(i) + '.png')).convert()
      img.convert_alpha()
      img.set_colorkey(ALPHA)
      self.images.append(img)
      self.image = self.images[0]
      self.rect = self.image.get_rect()

  def control(self, x, y):
    '''
    control player movement
    '''
    self.movex += x
    self.movey += y

  def update(self):
    '''
    Update sprite position
    '''

    self.rect.x = self.rect.x + self.movex
    self.rect.y = self.rect.y + self.movey

    # moving left
    if self.movex < 0:
      self.frame += 1
      if self.frame > 3 * ani:
        self.frame = 0
      self.image = self.images[self.frame // ani]
    # collisions
    enemy_hit_list = pygame.sprite.spritecollide(self, enemy_list, False)
    for enemy in enemy_hit_list:
      self.health -= 1
      print(self.health)

    # moving right
    if self.movex > 0:
      self.frame += 1
      if self.frame > 3 * ani:
        self.frame = 0
      self.image = self.images[(self.frame // ani)]


'''
Setup
'''

worldx = 560
worldy = 520

fps = 40 # frame rate
ani = 4 # animation cycles
clock = pygame.time.Clock()
pygame.init()
main = True

BLUE = (25, 25, 200)
BLACK = (23, 23, 23)
WHITE = (254, 254, 254)
ALPHA = (0, 255, 0)

world = pygame.display.set_mode([worldx, worldy])
backdrop = pygame.image.load(os.path.join('images', 'stage.png')).convert()
backdropbox = world.get_rect()
player = Player() # spawn player
player.rect.x = 0
player.rect.y = 0
player_list = pygame.sprite.Group()
player_list.add(player)
steps = 10 # how fast to move
eloc = []
eloc = [200,20]
enemy_list = Level.bad( 1, eloc )
'''
Main loop
'''
while main == True:
  for event in pygame.event.get():
    if event.type == pygame.QUIT:
      pygame.quit()
      sys.exit()
      main = False

    if event.type == pygame.KEYDOWN:
      if event.key == pygame.K_LEFT or event.key == ord('a'):
        player.control(-steps, 0)
      if event.key == pygame.K_RIGHT or event.key == ord('d'):
        player.control(steps, 0)
      if event.key == pygame.K_UP or event.key == ord('w'):
        print('jump')

    if event.type == pygame.KEYUP:
      if event.key == pygame.K_LEFT or event.key == ord('a'):
        player.control(steps, 0)
      if event.key == pygame.K_RIGHT or event.key == ord('d'):
        player.control(-steps, 0)
      if event.key == ord('q'):
        pygame.quit()
        sys.exit()
        main = False

#  world.fill(BLACK)
  world.blit(backdrop, backdropbox)
  player.update()
  player_list.draw(world) #refresh player position
  enemy_list.draw(world)
  for e in enemy_list:
    e.move()
  pygame.display.flip()
  clock.tick(fps)
Publisert på 13/01/2020 klokken 22:03
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
2

Det er en rekke problemer å betale oppmerksomhet på koden din.

Ta en titt på nivå klasse. Du må bruke selv i klassen for å referere til klasse funksjoner og variabler. Jeg har lagt til en andre funksjon for å legge til en andre fiende (spr.png), altså er satt enemy_list utenfor funksjonen, ved klasse nivå, slik at den kan nås av begge funksjoner.

class Level:

  def __init__(self):
    self.enemy_list = pygame.sprite.Group() # create enemy group

  def bad_1(self, lvl, eloc):
    if lvl == 1:
      enemy = Enemy(eloc[0],eloc[1],'yeti.png') # spawn enemy
      self.enemy_list.add(enemy)       # add enemy to group
    if lvl == 2:
      print("Level " + str(lvl) )

    return self.enemy_list

  def bad_2(self, lvl, eloc):
    if lvl == 1:
      enemy = Enemy(eloc[0],eloc[1],'spr.png') # spawn enemy
      self.enemy_list.add(enemy)       # add enemy to group
    if lvl == 2:
      print("Level " + str(lvl) )

    return self.enemy_list

Jeg også endret denne delen. Først må du på å bruke klassen (se l = Level ()), så kan du bruke sine funksjoner og variabler. Merk at du ble påkalle Level.bad () bare en gang, så det var bare en fiende!

steps = 10 # how fast to move
l = Level()
eloc = [200,20]
enemy_list = l.bad_1(1, eloc)
eloc = [100,10]
enemy_list = l.bad_2(1, eloc)

Koden min er litt av en "hack", noe raskt og lett å se, men det fungerer nå ...

Svarte 13/01/2020 kl. 22:32
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more