Hvordan få lære å generere sql med BIGINT type?

stemmer
3

I mitt skjema har jeg en rekke felt som må være BIGINT. Jeg bruker Symfony er

symfony doctrine:build-sql

å generere min database.

Feltene kommer alltid ut som type int.

Jeg har prøvd følgende typer i skjemaet:

int

{type: integer, notnull: true}

{type: integer(5), notnull: true}

{type: bigint, notnull: true}

Ingen av dem ser ut til å fungere (jeg alltid bygge modellen før bygge SQL).

Hvilken bør jeg sette i schema.yml?

Publisert på 16/05/2011 klokken 13:06
kilden bruker
På andre språk...                            


3 svar

stemmer
5

Det avhenger av RDBMS, men hvis du bruker MySQL, kan du lese lib / plugins / sfDoctrinePlugin / lib / leverandør / doktrine / Lære / DataDict / Mysql.php

  case 'integer':
  case 'int':
      if ( ! empty($field['length'])) {
        $length = $field['length'];
        if ($length <= 1) {
          return 'TINYINT';
        } elseif ($length == 2) {
          return 'SMALLINT';
        } elseif ($length == 3) {
          return 'MEDIUMINT';
        } elseif ($length == 4) {
          return 'INT';
        } elseif ($length > 4) {
          return 'BIGINT';
        }
      }
      return 'INT';

slik at andre forsøket burde ha jobbet ... eller du bruker et annet RDBMS du? Du bør sette et stoppunkt på denne linjen med kode og gjøre trinn-for-trinn debugging, dette er rart. Sjekk også innholdet i Mysql.php filen for å se om du har det samme som meg (jeg bruker læren levert med sf 1.4.11)

Svarte 16/05/2011 kl. 13:37
kilden bruker

stemmer
0

ja, heltall (5) skal gjøre jobben.

Du kan sjekke andre skjemadatatyper i The symfony og Lære bok , men ha i bakhodet at det er versjon 1.2 og det er ikke vedlikeholdes lenger.

Med vennlig hilsen.

Svarte 16/05/2011 kl. 18:05
kilden bruker

stemmer
14

Med Symfony 2.x (f.eks Lære 2.4.1) og PHP-markeringer i Enhetsregisteret, ved hjelp av @ORM\Column(name="id", type="bigint")resultater i en MySQL bigint(20).

NB: OP tagget dette spørsmålet med symfony1 & doctrine1, som denne løsningen vil ikke fungere .

Svarte 13/10/2013 kl. 23:48
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more