Avventer / Async er ikke venter på løftet

stemmer
0

Jeg har en funksjon for å opprette en knapp med navnet på en frukt fra en matrise. Jeg må bruke asynkron / avvente å kjøre denne funksjonen fra en annen. Her er min nåværende kode:

  var createButton = function(fruit) {

  var page = document.getElementById(divPage);
  var table = document.createElement(table);
  page.appendChild(table);
  var r = t.insertRow(-1);
  var c = r.insertCell(-1);
  var button = document.createElement(input);
  button.type = button;
  button.value = fruit;
  button.addEventListener(click , function(){return true;});
  c.appendChild(button);


}


var run = async function() {

  var listOfFruits = [apple , orange, banana];
  for (var i = 0; i < listOfFruits.length; i++) {

     await createButton(listOfFruits[i]);

  }}

Da jeg kjørte denne koden, får jeg en side med en knapp med verdien av banan. Den for loop kjørte funksjon 3 ganger uten å vente på avkastningen skapes ved å klikke på knappen. Hvordan gjør jeg det for loop ventetid for brukeren å klikke på knappen før du går til neste element i matrisen?

Takk for tiden din.

Publisert på 13/02/2020 klokken 23:51
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more