Feil på Corpus.str [[i]]: Senket Out of bounds

stemmer
0

Jeg arbeider med en 50x30-fil. I Rstudio får jeg følgende feilmelding:

Error in Corpus.str[[i]] : subscript out of bounds when running this line of code: ### run topic models on all dataframes in list ####
all_topics <- llply(.data=all, .fun=nouns_adj_only_n_grams_topics, k=3,seed=2000)

#### Generate most likely terms from all topic models ####

all_terms <- rep( list(list()), 6 ) 
names(all_terms) <- names(all_topics)

for(i in 1:length(all_terms)){
  all_terms[[i]] <- llply(all_topics[[i]], .fun=function(x){terms(x=x,thresh=0.01)})
}

String i er i en definerte funksjoner skript - her er det kode: for (i i 1: lengde (Corpus.str)) {Corpus.noun [[i]] <- nouns_adj_only (b = Corpus.str [[i]]) }

En prøve av datasettet er nedenfor:

skriv

Noen ideer hvorfor feilen er oppstått?

Publisert på 13/02/2020 klokken 23:52
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more