Java get element fra en gjenstand inne i en matrise

stemmer
-1

Jeg har en rekke kalt filmer med objekt med egenskaper: movieName, klasse og posisjon. Jeg deretter ønsker å ess filmen tilhører et objekt. Jeg har en variabel kalt: arrayPosition som er stedet av objektet jeg vil filmen eiendom fra.

Jeg har prøvd å gjøre det på denne måten:

console.log(movies[arrayPosition].movieName)

Men det bare konsoller udefinert.

Jeg har sett løsninger på lignende problemer, men i dette tilfelle stedet for objektet er en variabel og en eller annen grunn som gjør at den ikke fungerer.

Publisert på 13/02/2020 klokken 21:54
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more