Hvordan installerer jeg JDBC å arbeide i Java 8 på Debian 10?

stemmer
-1

Jeg prøver å koble til MySQL-databasen på Java 8 ved hjelp av denne koden, men jeg får et unntak som JDBC driver klassen ikke ble funnet. Hva er løsningen for Debian 10? java.lang.ClassNotFoundException: com.mysql.jdbc.Driver

import java.sql.*; 
class MysqlCon{ 
public static void main(String args[]){ 
try{ 
Class.forName(com.mysql.jdbc.Driver); 
Connection con=DriverManager.getConnection( 
jdbc:mysql://localhost:3306/sonoo,root,root); 
//here sonoo is database name, root is username and password 
Statement stmt=con.createStatement(); 
ResultSet rs=stmt.executeQuery(select * from emp); 
while(rs.next()) 
System.out.println(rs.getInt(1)+ +rs.getString(2)+ +rs.getString(3)); 
con.close(); 
}catch(Exception e){ System.out.println(e);} 
} 
} 
Publisert på 13/02/2020 klokken 23:55
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
1

Når du ringer din java program fra kommandolinjen bør du legge ekstra parameter -cp eller -classpath med en referanse til JDBC bibliotek jar fil.

Eksempel:

# Java directory 
export JAVA_DIR="/usr/java8_64"

# Classpath
export CLASSPATH="/usr/lib/mysql-connector-java.jar"

# Start application
${JAVA_DIR}/bin/java -jar <MY_JAR_FILE_NAME> -classpath ${CLASSPATH} 
Svarte 14/02/2020 kl. 00:35
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more