FFMPEG - Lage flere kopier av en video med ulike lydkanaler. Kan ikke høre kanal 4

stemmer
-1

Jeg jobber med et prosjekt der jeg trenger å ha 6 kopier av en video, hvor hver kopi spiller bare en lydkanal. Den opprinnelige video har bare to kanaler, med den samme lyd på hver kanal. Først måtte jeg kopiere en av kanalene i de andre 4 manglende kanaler. Jeg er ny på ffmpeg, jeg gjorde noen undersøkelser, og jeg brukte denne kommandoen:

ffmpeg -i input.mp4 -map_channel 0.1.0 -map_channel 0.1.0 -map_channel 0.1.0 -map_channel 0.1.0 -map_channel 0.1.0 -map_channel 0.1.0 c: v kopi output.mp4

Som bidro til å snu videoen inn i en 6 kanaler én. Deretter revidert jeg kommandoen for hver kanal:

ffmpeg -i input.mp4 -map_channel 0.1.0 -map_channel -1 -1 -map_channel -map_channel -1 -1 -map_channel -map_channel -1 -c: v kopi output_channel1.mp4

ffmpeg -i input.mp4 -map_channel -1 -map_channel 0.1.0 -map_channel -1 -map_channel -1 -1 -map_channel -map_channel -1 -c: v kopi output_channel2.mp4

og så videre.

Alle videoene fungerte perfekt på sine egne kanaler, men kanal 4, der jeg kan bare høre noen lavt støynivå. I lesekanalen 4 brukes for lavfrekvent lyd i 5,1-konfigurasjon, som kan være problemet. Jeg prøvde å angi kanaloppsettet til 6,0, øker volumet, deaktivering guess_layout_max, men ingenting virket. Som jeg sa, jeg er ny på ffmpeg, og trolig er det en mye bedre måte å gjøre det. Jeg ville sette pris på om noen her kunne hjelpe meg. Takk!

Publisert på 13/02/2020 klokken 23:56
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more