mina-sshd DEFAULT_IDLE_TIMEOUT

stemmer
0

Standardtidsavbrudd for ssh tilkobling til den innebygde sshd serveren (fra Apache) er 10 minutter, som definert i org.apache.ssh.common.FactoryManager

  /**
   * Default value for {@value #DISCONNECT_TIMEOUT} if none set
   */
  long DEFAULT_DISCONNECT_TIMEOUT = TimeUnit.SECONDS.toMillis(10L);

For å overstyre det, min forståelse fra å søke på internett og gå gjennom noen kode eksempler var å sett IDLE_TIMEOUT til den nye verdien. Og jeg gjorde dette i min kode som starter den innebygde ssh server ...

  long newTimeOut = 3000000L;

  sshd = SshServer.setUpDefaultServer();
  Map<String, Object> props = sshd.getProperties();
  PropertyResolverUtils.updateProperty(sshd, FactoryManager.SOCKET_KEEPALIVE,true);
  PropertyResolverUtils.updateProperty(sshd, FactoryManager.IDLE_TIMEOUT, newTimeOut);
Neither of the updateProperty() method invocations helped with keeping the connection alive beyond 10 mins. Has anyone run into a similar issue and solved it ? Thanks!
Publisert på 13/02/2020 klokken 23:58
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more