Hvordan unhide vet alle rader i VBA fra den siste raden?

stemmer
0

På regnearket, er LastRow faktisk 32, men når jeg kjører denne sub, er det Slutter å skjule alt før Row 30, og etterlot både 31 og 32 skjult. Noe hjelp?

Dim I As Integer
Dim LastRow As Long
LastRow = Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
For I = 1 To LastRow
    Rows(I).EntireRow.Hidden = False
Next I
Publisert på 13/02/2020 klokken 23:58
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
1

LastRow = Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row returnerer siste synlig rad (med data) ...

I dette tilfellet vil fungere:

ActiveSheet.UsedRange.Rows.count

Selv om jeg aldri anbefale å bruke den ...

Svarte 14/02/2020 kl. 00:16
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more