Autofullfør - velg alternativet med museklikk - vuejs

stemmer
0

For en tid siden jeg opprettet en autofullfør komponent i vue for et prosjekt der jeg er involvert.

Men i dag har jeg oppdaget en liten bug.

Når jeg velger det alternativet jeg vil med et klikk med musen, ikke alternativet ikke blir overført, som du kan se i console.log ()som er i eksempelet. Hvis jeg klikker på et annet alternativ igjen, hva vil vises i console.log ()er alternativet valgt tidligere.

Hvis jeg legger setTimeout( () => {}, 200)den oppdager allerede, og avgir alternativet, men jeg tror det er ikke den beste løsningen for dette tilfellet.

Noen forslag?

eksempel

const Autocomplete = {
 name: autocomplete,
 template: #autocomplete,
 props: {
  items: {
   type: Array,
   required: false,
   default: () => Array(150).fill().map((_, i) => `Fruit ${i+1}`)
  },
  isAsync: {
   type: Boolean,
   required: false,
   default: false
  }
 },

 data() {
  return {
   isOpen: false,
   results: [],
   search: ,
   isLoading: false,
   arrowCounter: 0
  };
 },

 methods: {
  onChange() {
   console.log( this.search)
   // Let's warn the parent that a change was made
   this.$emit(input, this.search);
  },
  setResult(result, i) {
   this.arrowCounter = i;
   this.search = result;
   this.isOpen = false;
  },
  showAll() {
   this.isOpen = !this.isOpen;
			(this.isOpen) ? this.results = this.items : this.results = [];
  },
 },
 computed: {
   filterResults() {
   // first uncapitalize all the things
   this.results = this.items.filter(item => {
    return item.toLowerCase().indexOf(this.search.toLowerCase()) > -1;
   });
   
   
   return this.results;
  },
 },
 watch: {
  items: function(val, oldValue) {
   // actually compare them
   if (val.length !== oldValue.length) {
    this.results = val;
    this.isLoading = false;
   }
  }
 },
 mounted() {
  document.addEventListener(click, this.handleClickOutside);
 },
 destroyed() {
  document.removeEventListener(click, this.handleClickOutside);
 }
};

new Vue({
 el: #app,
 name: app,
 components: {
  autocomplete: Autocomplete
 }
});
#app {
 font-family: Avenir, Helvetica, Arial, sans-serif;
 -webkit-font-smoothing: antialiased;
 -moz-osx-font-smoothing: grayscale;
 color: #2c3e50;
}

.autocomplete {
 position: relative;
 width: 130px;
}

.autocomplete-results {
 padding: 0;
 margin: 0;
 border: 1px solid #eeeeee;
 height: 120px;
 overflow: auto;
 width: 100%;
}

.autocomplete-result {
 list-style: none;
 text-align: left;
 padding: 4px 2px;
 cursor: pointer;
}

.autocomplete-result.is-active,
.autocomplete-result:hover {
 background-color: #4aae9b;
 color: white;
}
<script src=https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/vue/2.5.13/vue.js></script>
<div id=app>
 <autocomplete />

</div>

<script type=text/x-template id=autocomplete>
 <div class=autocomplete>
  <input type=text @blur=onChange v-model=search @click=showAll />
  <ul id=autocomplete-results v-show=isOpen ref=scrollContainer class=autocomplete-results>
   <li class=loading v-if=isLoading>
    Loading results...
   </li>
   <li ref=options v-else v-for=(result, i) in filterResults :key=i @click=setResult(result, i) class=autocomplete-result :class={ 'is-active': i === arrowCounter }>
    {{ result }}
   </li>
  </ul>

 </div>
</script>

Publisert på 13/02/2020 klokken 22:00
kilden bruker
På andre språk...                            


2 svar

stemmer
1

Du brukte onblur hendelsen, men sparket når du klikker utenfor og før onclick objekt lytteren, slik at verdien ikke ble oppdatert.

Bruk OnChange arrangement for å samle inn data om brukeren skriver noe i inngangs og ringe onChange () -metoden inne setResult ().

const Autocomplete = {
 name: "autocomplete",
 template: "#autocomplete",
 props: {
  items: {
   type: Array,
   required: false,
   default: () => Array(150).fill().map((_, i) => `Fruit ${i+1}`)
  },
  isAsync: {
   type: Boolean,
   required: false,
   default: false
  }
 },

 data() {
  return {
   isOpen: false,
   results: [],
   search: "",
   isLoading: false,
   arrowCounter: 0
  };
 },

 methods: {
  onChange() {
   console.log( this.search)
   // Let's warn the parent that a change was made
   this.$emit("input", this.search);
  },
  setResult(result, i) {
   this.arrowCounter = i;
   this.search = result;
   this.isOpen = false;
   // Fire onChange, because it won't do it on blur
   this.onChange();
  },
  showAll() {
   this.isOpen = !this.isOpen;
			(this.isOpen) ? this.results = this.items : this.results = [];
  },
 },
 computed: {
   filterResults() {
   // first uncapitalize all the things
   this.results = this.items.filter(item => {
    return item.toLowerCase().indexOf(this.search.toLowerCase()) > -1;
   });
   
   
   return this.results;
  },
 },
 watch: {
  items: function(val, oldValue) {
   // actually compare them
   if (val.length !== oldValue.length) {
    this.results = val;
    this.isLoading = false;
   }
  }
 },
 mounted() {
  document.addEventListener("click", this.handleClickOutside);
 },
 destroyed() {
  document.removeEventListener("click", this.handleClickOutside);
 }
};

new Vue({
 el: "#app",
 name: "app",
 components: {
  autocomplete: Autocomplete
 }
});
#app {
 font-family: "Avenir", Helvetica, Arial, sans-serif;
 -webkit-font-smoothing: antialiased;
 -moz-osx-font-smoothing: grayscale;
 color: #2c3e50;
}

.autocomplete {
 position: relative;
 width: 130px;
}

.autocomplete-results {
 padding: 0;
 margin: 0;
 border: 1px solid #eeeeee;
 height: 120px;
 overflow: auto;
 width: 100%;
}

.autocomplete-result {
 list-style: none;
 text-align: left;
 padding: 4px 2px;
 cursor: pointer;
}

.autocomplete-result.is-active,
.autocomplete-result:hover {
 background-color: #4aae9b;
 color: white;
}
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/vue/2.5.13/vue.js"></script>
<div id="app">
 <autocomplete />

</div>

<script type="text/x-template" id="autocomplete">
 <div class="autocomplete">
  <input type="text" @change="onChange" v-model="search" @click="showAll" />
  <ul id="autocomplete-results" v-show="isOpen" ref="scrollContainer" class="autocomplete-results">
   <li class="loading" v-if="isLoading">
    Loading results...
   </li>
   <li ref="options" v-else v-for="(result, i) in filterResults" :key="i" @click="setResult(result, i)" class="autocomplete-result" :class="{ 'is-active': i === arrowCounter }">
    {{ result }}
   </li>
  </ul>

 </div>
</script>

Svarte 13/02/2020 kl. 22:25
kilden bruker

stemmer
1

blurer feil hendelse som skal brukes her, og jeg tror du er over kompliserer det. Bare ringe emiti setResult:

setResult(result, i) {
   this.arrowCounter = i;
   this.search = result;
   this.isOpen = false;   
   this.$emit("input", this.search);
  },
Svarte 13/02/2020 kl. 22:44
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more