prime eng boksen for reaktiv form med matrise

stemmer
0

Jeg prøver å legge til min rekke formål å kartlegge de viktigste eng boksen og ønsker å få verdiene for utvalgte boksene.

Jeg har prøvd FormControlName men det det er å kaste udefinert etter innsending.

Nedenfor er grov kode

data = [
  { type: dropdown
   text: 'drop',
   num: 1.23,
   options: [
   {
    value=1,
    text= 'drop1
   },{
    value=2,
    text= 'drop2
   }
   ]
  },
  { type: checkbox
   text: 'check',
   num: 1.23,
   options: [
   {
    value=1,
    text= 'check1
   },{
    value=2,
    text= 'check2
   }
   ]
  },
  { type: radio
   text: 'radio',
   num: 1.23,
   options: [
   {
    value=1,
    text= 'radio1
   },{
    value=2,
    text= 'radio2
   }
   ]
  },
 ];
<form [formGroup]=group>
 
 <div *ngFor=let d of data>
 <div *ngSwitchCase = checkbox>
  <p-checkbox *ngFor=let check of options [value]=check.value [formControlName]=check.text></p-checkbox>
  </div>
  <div *ngSwitchCase = dropdown>
 <p-dropdown *ngFor=let drop of options [value]=drop.value [formControlName]=d.text> {{drop.text}}
  </p-dropdown>
 </div>
  <div *ngSwitchCase = radio>
  <p-radioButton *ngFor=let radio of options[value]=radio.value [formControlName]=d.text></p-radioButton >
 </div>
 </div>
 </form>

Hvordan kan jeg få referansen min kontroll og verdier de samme for rullegardin og boksene.

Hvordan få verdiene for dynamiske skjemaer?

Publisert på 13/02/2020 klokken 22:01
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
2

for reaktiv dynamisk form første må vi generere formGroup bunnen av formen kontrolldataene

getFormGroup metoden returnerer en formGroup objekt ved å sløyfe over data og skape en form kontroller med navn basis av textverdien.

getFormGroup() {

  const formControls = this.data.reduce( (controls , f:FormControl)=>{

   controls[f.text] = this.formBuilder.control(null);
   return controls;

  },{});

  return this.formBuilder.group(formControls)
 }

etter at vi genererer form nå kan vi gjengi skjemakontroller på malen

<form [formGroup]="form">

  <div *ngFor="let d of data">

    <ng-container [ngSwitch]="d.type">

      <label for="">{{d.text}}</label>
      <div *ngSwitchCase="'checkbox'">
        <p-checkbox *ngFor="let check of d.options" [label]="check.label" [value]="check.value"
          [formControlName]="d.text"></p-checkbox>
      </div>

      <div *ngSwitchCase="'dropdown'">
        <p-dropdown [options]="d.options" [formControlName]="d.text">
        </p-dropdown>
      </div>

      <div *ngSwitchCase="'radio'">

        <p-radioButton *ngFor="let radio of d.options" [name]="d.text" [label]="radio.label"
          [value]="radio.value" [formControlName]="d.text">
        </p-radioButton>

      </div>

    </ng-container>
  </div>
</form>

demo 🚀

Svarte 16/02/2020 kl. 23:21
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more