Forskjellige porter på fjæraktuator

stemmer
0

Vi har følgende våren setup: Vår applikasjon kjører på port 80, men vår managment.server.port er satt til 8081. Og vi bruker flere kontroller av styringspunktene fra denne sikret porten allerede.

server.port=80
management.server.port=8081
management.endpoints.web.exposure.include=*

Med denne innstillingen kan vi skjule sensitiv informasjon fra det offentlige grensesnittet på port 80.

Men nå våre krav endret: trenger vi å vise versjonen av vår søknad om felles grensesnitt. Denne informasjonen er en del av info-endepunktet av vårt forvaltnings-server på / aktuator / info

Er det mulig å flytte bare info endepunkt til port 80, og la alle andre management.server endepunkter fortsatt på 8081?

Eller er det noen annen egnet løsning for våre krav om å bare åpne info endepunkt for eksterne anrop.

Vi foretrekker å ikke endre noen brannmurinnstilling: så en port er offentlig, og den andre er bare for intern

Publisert på 19/03/2020 klokken 21:51
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more