Hvordan søke BYTT og ØVRE samtidig på en kolonne i SQL

stemmer
0

Jeg ønsker å fjerne eventuelle mellomrom i min idkolonne og kapitalisere det samtidig. Den nedenfor kode gir meg en egen kolonne hvor den ene er de fjernede hvite mellomrom, og den andre er den aktiveres. Er det mulig å bruke begge REPLACE, og UPPERslik at produksjonen er en søyle i stedet for to?

SELECT REPLACE(id, ' ', ''), UPPER(id) FROM db
Publisert på 19/03/2020 klokken 21:51
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
3

Du kan ringe en på resultatet av den andre:

SELECT UPPER(REPLACE(id, ' ', '')) FROM db
Svarte 19/03/2020 kl. 21:53
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more