Hvordan ta lang tid tilgang (offline) til Google API?

stemmer
0

Oppgaven jeg trenger å løse er å få gapi.auth2 tilgang til Google-regneark og Google Disk gjennom JS i WebBrowser og enn å bruke disse tillatelsene gitt fra brukeren direkte og byitself i lang tid (inntil brukeren får tilbake denne tillatelser).

Jeg trenger å ha mulighet til å endre (legge til litt info) til Google-regneark til brukeren. Bruker måtte konfigurere hva info vil bli lagt til. Det er derfor jeg trenger å lagre og bruke tilgang info (tilgang og refresh tokens) offline.

Kode Jeg prøvde:

<div>
  <p>Google Sheets API Quickstart</p>

  <!--Add buttons to initiate auth sequence and sign out-->
  <button id=authorize_button style=display: none;>Authorize</button>
  <button id=signout_button style=display: none;>Sign Out</button>

  <pre id=content style=white-space: pre-wrap;></pre>

  <script type=text/javascript>
 // Client ID and API key from the Developer Console
 var CLIENT_ID = 'MyID.apps.googleusercontent.com';
 var API_KEY = 'MyKey';

 // Array of API discovery doc URLs for APIs used by the quickstart
 var DISCOVERY_DOCS = [https://sheets.googleapis.com/$discovery/rest?version=v4];

 // Authorization scopes required by the API; multiple scopes can be
 // included, separated by spaces.
 var SCOPES = https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets https://www.googleapis.com/auth/drive;

 var authorizeButton = document.getElementById('authorize_button');
 var signoutButton = document.getElementById('signout_button');

 /**
  * On load, called to load the auth2 library and API client library.
  */
 function handleClientLoad() {
  gapi.load('client:auth2', initClient);
 }

 /**
  * Initializes the API client library and sets up sign-in state
  * listeners.
  */
 function initClient() {
  gapi.client.init({
   apiKey: API_KEY,
   clientId: CLIENT_ID,
   discoveryDocs: DISCOVERY_DOCS,
   scope: SCOPES
  }).then(function () {
   // Listen for sign-in state changes.
   gapi.auth2.getAuthInstance().isSignedIn.listen(updateSigninStatus);

   // Handle the initial sign-in state.
   updateSigninStatus(gapi.auth2.getAuthInstance().isSignedIn.get());
   authorizeButton.onclick = handleAuthClick;
   signoutButton.onclick = handleSignoutClick;
  }, function(error) {
   appendPre(JSON.stringify(error, null, 2));
  });
 }

 /**
  * Called when the signed in status changes, to update the UI
  * appropriately. After a sign-in, the API is called.
  */
 function updateSigninStatus(isSignedIn) {
  if (isSignedIn) {
   authorizeButton.style.display = 'none';
   signoutButton.style.display = 'block';
   listMajors();
  } else {
   authorizeButton.style.display = 'block';
   signoutButton.style.display = 'none';
  }
 }

 /**
  * Sign in the user upon button click.
  */
    function handleAuthClick(event) {
      let instance = gapi.auth2.getAuthInstance();
      console.log(instance);
      let promise = instance.signIn();
      console.log(gapi.auth2.getAuthInstance());
      console.log(promise);
      console.log(gapi.client);
      console.log(gapi.client.getToken());
      console.log(gapi.auth2);

      console.log(gapi.auth2.getAuthInstance().currentUser.get().getAuthResponse());
      console.log(gapi.auth2.getAuthInstance().currentUser.get());
      console.log(gapi.auth2.getAuthInstance().currentUser);

      console.log(instance.currentUser);
      console.log(instance.currentUser.ie);
      console.log(instance.currentUser.ie.uc);
      console.log(instance.currentUser.ie.uc.access_token);
      console.log(auth);
      let auth = instance.currentUser.ie.uc.access_token;

      let a = document.getElementById('my');
      a.href += auth;

      let xhr = new XMLHttpRequest();
      xhr.setRequestHeader('Authorization', 'Bearer ' + ya29.a0Adw1xeXfLePcaSdeluMmvtDrnrgbDibLToC22Vw5yOfIhOpQ1TqxFlROBozsBPbXL1GRYHumMltcLuJWNygtZ1m8IRpfx9n7I-oLQi4BpgaU98nx7InjquPqJ8Yc2aGvN9ac6HI9rqlDPJFTbhxKP37SzG_31x_u6vs);
      xhr.
      xhr.send();


 }

 /**
  * Sign out the user upon button click.
  */
 function handleSignoutClick(event) {
  gapi.auth2.getAuthInstance().signOut();
 }

 /**
  * Append a pre element to the body containing the given message
  * as its text node. Used to display the results of the API call.
  *
  * param {string} message Text to be placed in pre element.
  */
 function appendPre(message) {
  var pre = document.getElementById('content');
  var textContent = document.createTextNode(message + '\n');
  pre.appendChild(textContent);
 }

 /**
  * Print the names and majors of students in a sample spreadsheet:
  * https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BxiMVs0XRA5nFMdKvBdBZjgmUUqptlbs74OgvE2upms/edit
  */
 function listMajors() {
  gapi.client.sheets.spreadsheets.values.get({
   spreadsheetId: '1BxiMVs0XRA5nFMdKvBdBZjgmUUqptlbs74OgvE2upms',
   range: 'Class Data!A2:E',
  }).then(function(response) {
   var range = response.result;
   if (range.values.length > 0) {
    appendPre('Name, Major:');
    for (i = 0; i < range.values.length; i++) {
     var row = range.values[i];
     // Print columns A and E, which correspond to indices 0 and 4.
     appendPre(row[0] + ', ' + row[4]);
    }
   } else {
    appendPre('No data found.');
   }
  }, function(response) {
   appendPre('Error: ' + response.result.error.message);
  });
    }
  </script>
</div>

<script async defer src=https://apis.google.com/js/api.js
    onload=this.onload=function(){};handleClientLoad()
    onreadystatechange=if (this.readyState === 'complete') this.onload()>
</script>

Også jeg prøvde å skrive dette inn i nettleseren: https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?access_type=offline&prompt=consent&redirect_uri=https://localhost:44325/&client_id=MyID.apps.googleusercontent.com&scope= https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets+https://www.googleapis.com/auth/drive&response_type=code&state=/profile

redirect_uri er feil, og legge den i konsollen ikke hjelp.

Når jeg prøver å bruke Quichstart NET App det fungerer fint, men jeg får bare mine symboler, ikke mine klienter.

Hvordan få frakoblet tilgang til mine klienter Google data ved hjelp av JS? Hvor kan jeg få refresh token hvis min klient gir meg tilgang til gjennom JS i WebBrowser?

Publisert på 19/03/2020 klokken 21:53
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more