Hvordan få tilgang til målfunksjonen i pyomo?

stemmer
0

Jeg er ny på pyomo. Og jeg prøver å sende ut objektiv verdi fra min pyomo modell. Jeg gjorde tilgang til de variable verdier, men jeg kan ikke få tilgang til målfunksjonen. Mine koder:

  instance = model.create_instance(data)

opt = SolverFactory('cplex')
results = opt.solve(instance)
instance.solutions.store_to(results)
results.write()
# instance.display()

# output the solution
var_val = []
for v in instance.component_data_objects(Var):
  var_val.append(int(v.value))

obj_val = value(instance.obj)

Og den siste linjen gir feil info:

  obj_val = value(instance.obj)
NameError: name 'value' is not defined

Men jeg kan helt klart se verdien fra result.write():

 Message: None
 Objective:
  obj:
   Value: 104728.80233047833
 Variable:
  x[0,1]:
   Value: 1569
  x[1,0]:
   Value: 1569
  x[1,1]:
   Value: 206
  x[2,2]:
   Value: 230
  x[2,3]:
   Value: 213
  x[3,2]:
   Value: 213

Eventuelle hjelpe ville være virkelig verdsatt !!

Publisert på 19/03/2020 klokken 21:55
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more