MSgraph bullk doserings erroring "tilkoblingsforsøk mislyktes"

stemmer
0

Jeg bruker MSgraph til batch rundt 97000 event elementer (for det meste skaper hendelser) til msgraph (bare 10-15 elementer i hver batch forespørsel), men det er midlertidig erroring når jeg prøver og jeg får en A tilkoblingsforsøk mislyktes fordi den tilkoblede parten ikke skikkelig svare etter en periode, eller etablerte tilkoblingen mislyktes fordi koblet verten har unnlatt å svare i min C # program.

Den går kunne kjøre, og kan få noen der fra 3000 elementer til 65000 i grupper på 10-15 før det feil, (det vil vanligvis feil sted 17,000ish rekkevidde.

Jeg tror ikke det er utsikter tjenesten grensene som her https://docs.microsoft.com/en-us/graph/throttling#outlook-service-limits Som jeg hadde programmet søvn i 60 sekunder for hver tusen individuelle forespørsler

Her er koden jeg bruker:

 List<EventBatchDetail> EventDetailList; //list of events to be put into outlook 

foreach (var batchRequestchunk in EventDetailList.ChunkBy(10))
{

  var graphServiceClient = new GraphServiceClient(new DelegateAuthenticationProvider((requestMessage) => {
    requestMessage.Headers.Add(Authorization, token);
    requestMessage.Headers.Add(Prefer, outlook.timezone=\Pacific/Auckland\);
    requestMessage.Headers.Add(Connection, Keep-Alive);

    return Task.FromResult(0);
  }));

  using (var batchRequest = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Post, https://graph.microsoft.com/v1.0/$batch))
  {

    BatchRequestContent batchRequestContent = new BatchRequestContent();
    foreach (var batchRequestStep in batchRequestchunk)
    {
      batchRequestContent.AddBatchRequestStep(batchRequestStep.BatchRequest);
    }

    batchRequest.Content = batchRequestContent;
    token = await StaticAzureToken.Token.GetToken();

    await graphServiceClient.AuthenticationProvider.AuthenticateRequestAsync(batchRequest);

    using (var httpClient = new HttpClient())
    {
      httpClient.Timeout = new TimeSpan(0, 5, 0);
      httpClient.DefaultRequestHeaders.Add(Connection, Keep-Alive);
      HttpResponseMessage batchResponse;

      try
      {
        var tempthing = await httpClient.SendAsync(batchRequest);
        batchResponse = tempthing;

        //3. Process response
        if (!batchResponse.IsSuccessStatusCode)
        {
          Console.WriteLine($Bad batch responce code {batchResponse.StatusCode} {(int)batchResponse.StatusCode});
        }

        var batchResponseContent = new BatchResponseContent(batchResponse);
        var responses = await batchResponseContent.GetResponsesAsync();
        string asdf = ;
        foreach (var response in responses)
        {
          EventBatchDetail aaa = batchRequestchunk.Find(x => x.BatchRequest.RequestId.Equals(response.Key));
          asdf = ${aaa.Status}: {aaa.UserEmail} {aaa.Eventdetail.Subject} {aaa.Eventdetail.Start.DateTime} ID:{response.Key} Status:{(int)response.Value.StatusCode};
          if (response.Value.IsSuccessStatusCode)
          {
            Utils.LoggIt(${asdf}, ConsoleColor.Green);
          }
          else
          {
            Utils.LoggIt(${asdf}, ConsoleColor.Red);
          }
        }

      }
      catch (System.Exception ex)
      {
        Console.WriteLine(ex.StackTrace);
        Console.WriteLine(ex.InnerException.ToString());

        batchResponse = null;
      }

    }
  }
}

Takk for din tid

Publisert på 19/03/2020 klokken 21:56
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more