Sender selektive data fra dynamisk tabell ved hjelp av Ajax

stemmer
0

Jeg har en dynamisk tabell med noen data og total telling med JS, når boksen er merket rad er fjernet fra teller.

Jeg trenger en måte å sende første ID-feltet, og totalprisen til en annen php side for rader hvor boksen er krysset av. Som sett på bildet under jeg trenger å sende Vales 8, 10 og 15 med totalt 1500.
skriv

Jeg har gitt hver avkrysnings en unik id og verdien av samme id.

<table id=price-list>
<tr>
  <td>Some data</td>  
  <td>
    <input class=w3-check type=checkbox checked= value=<?php echo $row['rad_id']?> id=<?php echo $row['rad_id']?>>
  </td>
</tr>
<tfoot>
  <tr class=totalColumn>
   <td><span> Ukupno:</span></td>
   <td class=total price>0.00 kn</td>
  </tr>
</tfoot>
</table>

Nærmest som jeg fikk leser hele bordet med JS, med en annen script la ballen inn sende verdi og passerer den inn i en annen PHP-side.

<form action=spec-provjera.php method=POST>
<input type=button id=bt value=Show Table Data onclick=showTableData() />
  <!-- <input type=submit name=submit value=info id=info onclick=myFunction()/> -->

<script>
  function showTableData() {
    document.getElementById('info').innerHTML = ;
    var myTab = document.getElementById('price-list');

    // LOOP THROUGH EACH ROW OF THE TABLE AFTER HEADER.
    for (i = 1; i < myTab.rows.length; i++) {

      // GET THE CELLS COLLECTION OF THE CURRENT ROW.
      var objCells = myTab.rows.item(i).cells;

      // LOOP THROUGH EACH CELL OF THE CURENT ROW TO READ CELL VALUES.
      for (var j = 0; j < objCells.length; j++) {
        info.innerHTML = info.innerHTML + ' ' + objCells.item(j).innerHTML;
      }
      info.value = info.innerHTML + '<br />';   // ADD A BREAK (TAGG)
    }  
  }
</script>
 <script>
  function myFunction() {
  var info = document.getElementById(info).value;
  $.ajax({
      type : POST, //type of method
      url : spec-provjera.php, //your page
      data : { info : value.info},// passing the values
      success: function(res){ 
                  //do what you want here...
          }
    });
  }
  </script>
<button class=w3-btn w3-right w3-deep-orange type=submit name=izrada id=info onclick=myFunction()/>KREIRAJ test</button>
</form>

Dette overgår all tabellen inneholder i spec-provjera.php med AJAX men denne måten er helt rotete og innlegg alle rader med avmerkingsboksene klar for kontrollert.
Kan noen foreslå en måte å gjøre dette, husk jeg er ikke veldig flink med JS.

Publisert på 19/03/2020 klokken 21:56
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more